• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Úradná tabuľa

Dodatok č.3 k VZN obce Tovarné č. 3/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni

Výberové konanie na post riaditeľa školy
Dodatok č. 1 k VZN obce Tovarné č. 4/2021 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o prevádzke materskej školy v čase školských prázdnin, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
Dodatok č.3 k VZN obce Tovarné č. 3/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tovarné
Vodovod Ondavské Matiašovce - verejná vyhláška
Oznámenie o vstupe na pozemok - VSD
NÁVRH - Dodatok č. 1 ku Všeobecne záväznému nariadeniu obce Tovarné č. 4/2021 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole, o prevádzke materskej školy v čase školských prázdnin, o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
Návrh - Dodatok č. 3 ku VZN obce Tovarné č. 3/2018 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni
Návrh VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Tovarné
VZN obce Tovarné č. 2/2022 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Tovarné. ktorým sa vymedzujú záväzné časti Zmien a doplnkov č. 1 Územného plánu obce Tovarné
1 2 3 4 [>]

OZV

Fotogaléria:

mID Slovensko

Novinky:

Kalendár:

Anketa:

Návštevnosť:

MAS Pod hradom Čičva

Rozšírenie kapacity MŠ

SODB 2021