• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 686)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
17052022 Výstavba zberného dvora v obci Tovarné Odb.: Obec Tovarné
Dod.: STAON OKNA s.r.o.
173 764.51 €
25042022 Ochrana osobných údajov Odb.: Obec Tovarné
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o.
27.50 €
D1 Dodatkom sa mení ustanovenie v čl. II. Spôsob platky bod 1. a to splatnosť druhej splátky vo výške 1900,00 € do 31.5.2022 Odb.: Telovýchovná jednota Družstevník Tovarné
Dod.: Obec Tovarné
1 900 €
322 0982 Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných d. Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
Dodatok k Zmluve č. A5419181 Aktivácia účastníckeho programu + predaj zariadenia Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
72.70 €
Dodatok k Zmluve č. A19721799 Poskytované zvýhodnenia Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0 €
A19721799 Aktivácia účastníckeho programu: Home Safe 4G Optimal Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0 €
Dodatok k Zmluve č. A19721652 Poskytované zvýhodnenia Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0 €
A19721652 Aktivácia účastníckeho programu: Home Safe 4G Optimal Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
0 €
NZ28/2022 Prenájom hrobového miesta Odb.: PaedDr. Ľubomíra Horná
Dod.: Obec Tovarné
10 €
ZoNB29042022 Prenájom bytu na súp. č. 215, byt C Odb.: Darina Kužmová
Dod.: Obec Tovarné
87.55 €
29042022 Prenájom bytu na súp. č. 215, byt A Odb.: Mikuláš Kiš
Dod.: Obec Tovarné
121.19 €
27042022 Zámena odčlenenej časti nehnuteľného majetku obce za odčlenenú časť nehnuteľného majetku zamieňajúceho Odb.: Zamieňajúci občania obce Tovarné a obec Tovarné
Dod.: Zamieňajúci občania obce Tovarné a obec Tovarné
0 €
NZ č. 27/2022 Prenájom hrobového miesta Odb.: Anna Kovaľová
Dod.: Obec Tovarné
10 €
ZZ05042022 Zámena novovytvorených nehnuteľností Odb.: Zamieňajúci občania obce Tovarné a obec Tovarné
Dod.: Zamieňajúci občania obce Tovarné a obec Tovarné
0 €
26/2022 Prenájom hrobového miesta Odb.: Ing. Ľudovít Koháni
Dod.: Obec Tovarné
10 €
15032022 Vypracovanie územno-plánovacej dokumentácie "Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Tovarné Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ing. arch. Jozef Los-Chovanec
3 700 €
25/2022 Prenájom hrobového miesta Odb.: Zdenka Urbancová
Dod.: Obec Tovarné
10 €
22/2022 Prenájom hrobového miesta Odb.: Daniela Hradická
Dod.: Obec Tovarné
20 €
05042022 Poskytnutie služieb externého riadenia projektu v rámci implementácie projektu s názvom Zberný dvor v obci Tovarné Odb.: Obec Tovarné
Dod.: ANMIPROJEKTY, s. r. o.
11 226.60 €
Generované portálom Uradne.sk

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
doc Zmluva č.1 - K.A.A.C. spol. s r.o.
doc Zmluva č.2 - DM SERVIS
jpg Zmluva č.3 - ZŠ s MŠ Tovarné
doc Zmluva č.4 - Prorigine s.r.o. Bratislava
doc Zmluva č.5 - MUDr. Tibor Kočíš
doc Zmluva č.6 - Ministerstvo hospodárstva SR
doc Zmluva č.7 - Patrik Jevický
doc Zmluva č.8 - Marta Korubová
doc Zmluva č.9 - IWIN SERVICES,spol.s r.o.
doc Zmluva č.10 - LÍNIA s.r.o. Košice
doc Dodatok č.1 k zmluve č.10 LÍNIA s.r.o. Košice
doc Zmluva č.11-Obvodný úrad Prešov
doc Dodatok č.3 k zmluve č.6
doc Zmluva č.12 - EXOTA Vranov
doc Zmluva č.13 - EXOTA Vranov
doc Dodatok č.1 k zmluve MUDr.Tibor Kočíš
doc Dodatok č. 1 k dohode o dodávke stravy zo dňa 01.03.2011
doc Výpoveď poistnej zmluvy Produkt 10
doc Zmluva č.14 -Andrea Hanuliaková
pdf Zmluva č.15 - Úrad vlády SR
pdf Zmluva č.16 - JARD s.r.o. Žalobín 89
pdf Zmluva č.17 - HYDROARCH, s.r.o. Prešov
pdf Dodatok č.5 k Dohode o dodávke stravy pre starých občanov
pdf Zmluva o vývoze ostatného odpadu CSS AMETYST
pdf Dodatok č.1/2012 k Zmluve č. 1941/2011
pdf Zmluva č.98/2012/OO o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR
pdf Zmluva č 2012/01/01
pdf Zmluva č. 2012/01/02
pdf Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve EXOTA
pdf Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve EXOTA
pdf Dodatok č.5 k zmluve o poskytnutí NFP
pdf Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí NFP zverejnený dňa 18.9.2012 .
pdf Zmluva č.2012/08/01102012 zverejnená dňa 24.9.2012
pdf Darovacia zmluva zverejnená 4.10.2012
pdf Darovacia zmluva zverejnená 24.10.2012
pdf Zmluva č. 639/2012/ODDRC o poskytnutí dotácií,zverejnená 24.10.2012
pdf Zmluva o prenájme plochy pre umiestnenie reklamy, zverejnená 25.10.2012
pdf Zmluva o dielo č. D232/2012, zverejnená 6.11.2012
pdf Zmluva o dielo č. 07-2012 zverejnená 22.12.2012
pdf Zmluva o vývoze ostatného odpadu, zverejnená 27.2.2013
pdf Zmluva o vývoze komunálneho odpadu, zverejnená 1.3.2013
pdf Dodatok č.7 k zmluve o podkytnutí nenávratného finančného príspevku
pdf Zmluva SLOVGRAM Bratislava zverejnená 10.5.2013
pdf Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov pre Súkromné CVČ Humenné
pdf Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov pre Grécko katolícke arcibiskupstvo Prešov
pdf Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov pre mesto Vranov n/T
pdf Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu, č. orient 4, zverejnená 17.6.2013
pdf Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu, č. orient 171 zverejnená 17.6.2013
pdf Zmluva č. 01/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tovarné zverejnená 21.júna 2013
pdf Dodatok č.1 k najomnej zmluve č. 2012/01/01 podpísanej dňa 31.05.2012
pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov zverejnená 29.6.2013
pdf Zmluva o prenajme ostatnej plochy zverejnená 29.6.2013
pdf Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva, zverejnená 2.7.2013
pdf Zmluva o poskytnutí grantu č. SLSPf13_40 zverejnená 5.7.2013
pdf Zmluva č. 02/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tovarné zverejnená 10.7.2013
pdf Zmluva o poskytovaní služieb zverejnená 12.7.2013
pdf Zmluva o dielo č. 01/2013/ŠJ, zverejnená 19.7.2013
pdf Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tovarné v roku 2013