• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 745)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
23/40/054/35 Poskytnutie fin. prostriedkov na vytvorenie prac. miesta v rámci národného projektu Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie - Opatrenie č. 3 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
20 404.44 €
9160157957 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: Obec Tovarné
Dod.: UNIQA pojišťovna a. s.
104.04 €
24012023 Realizácia procesu verejného obstarávania na predmet zákazky "Nákup technológie na zber komunálneho odpadu" Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ing. Jozef Šuľak
1 200 €
19012023 Výstavba zberného dvora v obci Tovarné Odb.: Obec Tovarné
Dod.: GRUND VRANOV N.T., s.r.o.
178 328.06 €
Dodatok č. 1/2022 Zmena výšky poskytnutých finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí a mládeže z dôvodu zmeny počtu žiakov Odb.: Mesto Vranov nad Topľou
Dod.: Obec Tovarné
144 €
38/2022 Prenájom hrobového miesta Odb.: Ing. Peter Kucik
Dod.: Obec Tovarné
10 €
37/2022 Prenájom hrobového miesta Odb.: Ing. Peter Kucik
Dod.: Obec Tovarné
10 €
3619837870 Poistná zmluva na diaľku Odb.: Obec Tovarné
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
29.30 €
3619834669 Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Odb.: Obec Tovarné
Dod.: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
154.71 €
22/40/012/21 Realizácia aktivačnej činnosti Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
0 €
Dodatok č. 2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o poskytovaní právnych služieb za paušálnu odmenu sa mení Odb.: Obec Tovarné
Dod.: JUDr. Beáta Krausová, advokátka
300 €
36/2022 Prenájom hrobového miesta Odb.: MUDr. Rudolf Gaško
Dod.: Obec Tovarné
10 €
4419016556 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - Úprava verejného priestranstva v obci Tovarné Odb.: Obec Tovarné
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
223.08 €
O 052/2023 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci Odb.: Obec Tovarné
Dod.: 1. východoslovenská OZV, s.r.o.
0 €
1/2023 Zmena a doplnenie ustanovení základnej zmluvy z dôvodu nárastu cien Odb.: Obec Tovarné
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
02112022 Predaj motorového vozidla na základe obchodnej verejnej súťaže Odb.: Filip Guman
Dod.: Obec Tovarné
150 €
41/2022 Odchyt túlavých a zabehnutých psov v intraviláne a extraviláne obce Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Vranovský útulok pre psov
200 €
09092022 Udelenie súhlasu - licencie používateľovi spôsobom verejného prenosu a technického predvedenia - obecný rozhlas Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
0 €
22/40/054/322 Poskytnutie finančného prostriedku na podposu vytvorenia pracovného miesta pre ZUoZ v rámci národného projektu Opatrenie č. 3 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
4 707.45 €
2408696863 Poistenie majetku a zodpovednosti na škodu Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
831.34 €
Generované portálom Uradne.sk

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
doc Zmluva č.1 - K.A.A.C. spol. s r.o.
doc Zmluva č.2 - DM SERVIS
jpg Zmluva č.3 - ZŠ s MŠ Tovarné
doc Zmluva č.4 - Prorigine s.r.o. Bratislava
doc Zmluva č.5 - MUDr. Tibor Kočíš
doc Zmluva č.6 - Ministerstvo hospodárstva SR
doc Zmluva č.7 - Patrik Jevický
doc Zmluva č.8 - Marta Korubová
doc Zmluva č.9 - IWIN SERVICES,spol.s r.o.
doc Zmluva č.10 - LÍNIA s.r.o. Košice
doc Dodatok č.1 k zmluve č.10 LÍNIA s.r.o. Košice
doc Zmluva č.11-Obvodný úrad Prešov
doc Dodatok č.3 k zmluve č.6
doc Zmluva č.12 - EXOTA Vranov
doc Zmluva č.13 - EXOTA Vranov
doc Dodatok č.1 k zmluve MUDr.Tibor Kočíš
doc Dodatok č. 1 k dohode o dodávke stravy zo dňa 01.03.2011
doc Výpoveď poistnej zmluvy Produkt 10
doc Zmluva č.14 -Andrea Hanuliaková
pdf Zmluva č.15 - Úrad vlády SR
pdf Zmluva č.16 - JARD s.r.o. Žalobín 89
pdf Zmluva č.17 - HYDROARCH, s.r.o. Prešov
pdf Dodatok č.5 k Dohode o dodávke stravy pre starých občanov
pdf Zmluva o vývoze ostatného odpadu CSS AMETYST
pdf Dodatok č.1/2012 k Zmluve č. 1941/2011
pdf Zmluva č.98/2012/OO o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR
pdf Zmluva č 2012/01/01
pdf Zmluva č. 2012/01/02
pdf Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve EXOTA
pdf Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve EXOTA
pdf Dodatok č.5 k zmluve o poskytnutí NFP
pdf Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí NFP zverejnený dňa 18.9.2012 .
pdf Zmluva č.2012/08/01102012 zverejnená dňa 24.9.2012
pdf Darovacia zmluva zverejnená 4.10.2012
pdf Darovacia zmluva zverejnená 24.10.2012
pdf Zmluva č. 639/2012/ODDRC o poskytnutí dotácií,zverejnená 24.10.2012
pdf Zmluva o prenájme plochy pre umiestnenie reklamy, zverejnená 25.10.2012
pdf Zmluva o dielo č. D232/2012, zverejnená 6.11.2012
pdf Zmluva o dielo č. 07-2012 zverejnená 22.12.2012
pdf Zmluva o vývoze ostatného odpadu, zverejnená 27.2.2013
pdf Zmluva o vývoze komunálneho odpadu, zverejnená 1.3.2013
pdf Dodatok č.7 k zmluve o podkytnutí nenávratného finančného príspevku
pdf Zmluva SLOVGRAM Bratislava zverejnená 10.5.2013
pdf Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov pre Súkromné CVČ Humenné
pdf Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov pre Grécko katolícke arcibiskupstvo Prešov
pdf Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov pre mesto Vranov n/T
pdf Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu, č. orient 4, zverejnená 17.6.2013
pdf Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu, č. orient 171 zverejnená 17.6.2013
pdf Zmluva č. 01/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tovarné zverejnená 21.júna 2013
pdf Dodatok č.1 k najomnej zmluve č. 2012/01/01 podpísanej dňa 31.05.2012
pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov zverejnená 29.6.2013
pdf Zmluva o prenajme ostatnej plochy zverejnená 29.6.2013
pdf Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva, zverejnená 2.7.2013
pdf Zmluva o poskytnutí grantu č. SLSPf13_40 zverejnená 5.7.2013
pdf Zmluva č. 02/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tovarné zverejnená 10.7.2013
pdf Zmluva o poskytovaní služieb zverejnená 12.7.2013
pdf Zmluva o dielo č. 01/2013/ŠJ, zverejnená 19.7.2013
pdf Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tovarné v roku 2013