• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Objednávky

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 119)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
MA / 20230001 Vchodové dvere do domu smútku Odb.: Obec Tovarné
Dod.: STAON OKNA s.r.o.
2 204.40 €
SL /20230004 Spracovanie následnej monitorovacej správy č. 1 ku projektu: "Rozšírenie kapacity MŠ Tovarné" Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
480 €
SL / 20230003 Realizácia zákazky: Nákup technológie na zber komunálneho odpadu"rozdelenej do 4 častí v rámci projektu Zberný dvor v obci Tovarné - podlimitná zákazka realizovaná cez EKS Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ing. Iveta Beslerová
1 000 €
SL / 20230002 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné konanie "Telocvičňa pri ZŠ s MŠ Tovarné" Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Jozef Špirko - Projektant
1 000 €
SL / 20230001 Vývoz konárov Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
0 €
SL / 20220015 Vypracovanie PD - Rozšírenie kanalizácie v obci Tovarné Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ing. Milan Uhorščák
3 000 €
SL / 20220014 Objednávame si u Vás 60 min. vystúpenie FS Makovica na dňa 27.8.2022 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku
600 €
SL / 20220013 Vodorovné dopravné značenier - parkovisko pri 14 BJ a cesta Odb.: Obec Tovarné
Dod.: LINE, s.r.o.
159.60 €
SL / 20220012 Zabezpečenie realizácie procesu VO na nákup technológie na zber komunálneho odpadu, prieskum trhu pre účely PHZ Odb.: Obec Tovarné
Dod.: MARBU - VO 1, s. r. o.
600 €
SL / 20220011 Oprava pódia v objekte KD Tovarné - dodávka a montáž drevenej podlahy Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ľuboslav Plachý
9 839.33 €
SL / 20220011 Oprava pódia v objekte kultúrneho domu Tovarné Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ľuboslav Plachý
9 839.33 €
SL / 20220010 Realizácia 2. etapy archeologického výskumu Odb.: Obec Tovarné
Dod.: ARCHEOVÝSKUM s.r.o.
1 500 €
SL / 20220009 Práce strojom pri vykonaní 2. etapy arch. výskumu za účelom výstavby bytového domu 2 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: RG-DEL s.r.o.
42 €
SL / 20220008 Objednávka na výkon činnosti stavebného dozoru stavby : Výstavba zberného dvora v obci Tovarné Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ing. Karol Petz
3 600 €
SL / 20220007 Objednávka súprav 2 kontajnerov na vývoz konárov Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
0 €
SL/20220006 Práce strojom Odb.: Obec Tovarné
Dod.: RG-DEL s.r.o.
42 €
SL/20220005 Práca strojom - zrušenie Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Podielnícke družstvo ONDAVA Stropkov
-46.80 €
SL / 20220004 Vykonanie 1. etapy archeologického výskumu: realizáciou sondáže na podklade historických mapových podkladov a výsledkov doposiaľ uskutočnených archeologických výskumov za účelom výstavby BD 2 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: ARCHEOVÝSKUM s.r.o.
900 €
SL / 20220003 Objednávame si prácu strojom - New Holland so svahovačkou pri archeologickom výskume v obci Tovarné za účelom výstavby bytového domu 2 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Podielnícke družstvo ONDAVA Stropkov
46.80 €
MA / 20220002 Dodanie materiálu - stĺpy na osvetlenie cintorína a 7,2 m stĺp na verejné osvetlenie Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Horup International, s. r. o.
2 000 €
Generované portálom Uradne.sk