• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 773)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Dodatok č. 1 k dohode Predmetom dodatku d Dohode je úprava práv a povinností zamestnávateľa v článku III. v bode 9 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
0 €
Z20233729_Z Odstúpenie od Kúpnej zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok - logický celok 4 - Veľkokapacitné kontajnery Odb.: Obec Tovarné
Dod.: RIZNER s. r. o.
12 089 €
Z20233727_Z Odstúpenie od Kúpnej zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok - Nákup technológie na zber komunálneho dopadu - logický celok 2 - Nosič kontajnerov Odb.: Obec Tovarné
Dod.: RIZNER s. r. o.
42 299 €
Z20233726_Z Odstúpenie od kúpnej zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok - Nákup technológie na zber komunálneho odpadu - Logický celok 1 - Traktor s príslušenstvom Odb.: Obec Tovarné
Dod.: RIZNER s. r. o.
100 999.99 €
3230997 Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO , na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve Doplnenie článku III Doba nájmu a článku IV Práva a povinnosti Odb.: Obec Tovarné
Dod.: COOP Jednota, Vranov nad Topľou, spotrebné družstvo
0 €
5190056593 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu: Podpora zamestnanosti Aktivita č. 1 podľa § 54 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
20 €
Dodatok č. 13 Nový účastník zmluvy Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Mesto Vranov nad Topľou
0 €
2/2023 Prenájom hrobového miesta Odb.: Jana Dudová
Dod.: Obec Tovarné
10 €
01/2023 Prenájom hrobového miesta Odb.: Miroslav Lukáč
Dod.: Obec Tovarné
10 €
23/40/054/241 Podmienky vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb a poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
821.52 €
04/2023/DOT Dotácia bude použitá na náklady spojené s kultúrnymi, spoločenskými a športovými aktivitami, reprezentáciu a propagáciu obce a dofinancovanie nákladov v prípade schválenia projektov Odb.: Občianske združenie CYKLÁMEN TOVARNÉ
Dod.: Obec Tovarné
700 €
13032023 ZoV Bezplatné dočasné užívanie miestnosti v budove Zdravotného strediska Odb.: Občianske združenie CYKLÁMEN TOVARNÉ
Dod.: Obec Tovarné
0 €
13032023 Nadobudnutie výpočtovej techniky do vlastníctva používateľa Odb.: Obec Tovarné
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
100 €
01/2023/DOT Dotácia bude použitá na náklady spojené s kultúrnymi, spoločenskými a športovými aktivitami pre obyvateľov obce Tovarné, reprezentáciu, propagáciu obce Odb.: Jednota dôchodcov Slovenska
Dod.: Obec Tovarné
700 €
02/2023/DOT Finančné prostriedky budú použité na výdavky spojené s vystúpeniami speváckej skupiny Tovarňanka v obci Tovarné - na jednotné ošatenie nových členiek Odb.: Spevácka skupina Tovarňanka
Dod.: Obec Tovarné
500 €
03/2023/DOT Poskytnutie príjemcovi finančnú dotáciu pre výdavky spojené s rozvojom telovýchovy a športu pre mládež a všetkých občanov obce Tovarné Odb.: Telovýchovná jednota Družstevník Tovarné
Dod.: Obec Tovarné
4 000 €
ZML-3-63/2021-230- Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu - tabletový počítač Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Slovenská republika - Štatistický úrad SR
0 €
ZML-3-63/2021-230 Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu - tabletový počítač Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Slovenská republika - Štatistický úrad SR
0 €
Dodatok č.2 k nájomnej zmluve č.2012/10/09122011 Zmluvné strany sa dohodli na obsahu dodatku - mesačné zálohy Odb.: Ing. Mgr. Mária Helmeczyová
Dod.: Obec Tovarné
31.75 €
Generované portálom Uradne.sk

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
doc Zmluva č.1 - K.A.A.C. spol. s r.o.
doc Zmluva č.2 - DM SERVIS
jpg Zmluva č.3 - ZŠ s MŠ Tovarné
doc Zmluva č.4 - Prorigine s.r.o. Bratislava
doc Zmluva č.5 - MUDr. Tibor Kočíš
doc Zmluva č.6 - Ministerstvo hospodárstva SR
doc Zmluva č.7 - Patrik Jevický
doc Zmluva č.8 - Marta Korubová
doc Zmluva č.9 - IWIN SERVICES,spol.s r.o.
doc Zmluva č.10 - LÍNIA s.r.o. Košice
doc Dodatok č.1 k zmluve č.10 LÍNIA s.r.o. Košice
doc Zmluva č.11-Obvodný úrad Prešov
doc Dodatok č.3 k zmluve č.6
doc Zmluva č.12 - EXOTA Vranov
doc Zmluva č.13 - EXOTA Vranov
doc Dodatok č.1 k zmluve MUDr.Tibor Kočíš
doc Dodatok č. 1 k dohode o dodávke stravy zo dňa 01.03.2011
doc Výpoveď poistnej zmluvy Produkt 10
doc Zmluva č.14 -Andrea Hanuliaková
pdf Zmluva č.15 - Úrad vlády SR
pdf Zmluva č.16 - JARD s.r.o. Žalobín 89
pdf Zmluva č.17 - HYDROARCH, s.r.o. Prešov
pdf Dodatok č.5 k Dohode o dodávke stravy pre starých občanov
pdf Zmluva o vývoze ostatného odpadu CSS AMETYST
pdf Dodatok č.1/2012 k Zmluve č. 1941/2011
pdf Zmluva č.98/2012/OO o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR
pdf Zmluva č 2012/01/01
pdf Zmluva č. 2012/01/02
pdf Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve EXOTA
pdf Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve EXOTA
pdf Dodatok č.5 k zmluve o poskytnutí NFP
pdf Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí NFP zverejnený dňa 18.9.2012 .
pdf Zmluva č.2012/08/01102012 zverejnená dňa 24.9.2012
pdf Darovacia zmluva zverejnená 4.10.2012
pdf Darovacia zmluva zverejnená 24.10.2012
pdf Zmluva č. 639/2012/ODDRC o poskytnutí dotácií,zverejnená 24.10.2012
pdf Zmluva o prenájme plochy pre umiestnenie reklamy, zverejnená 25.10.2012
pdf Zmluva o dielo č. D232/2012, zverejnená 6.11.2012
pdf Zmluva o dielo č. 07-2012 zverejnená 22.12.2012
pdf Zmluva o vývoze ostatného odpadu, zverejnená 27.2.2013
pdf Zmluva o vývoze komunálneho odpadu, zverejnená 1.3.2013
pdf Dodatok č.7 k zmluve o podkytnutí nenávratného finančného príspevku
pdf Zmluva SLOVGRAM Bratislava zverejnená 10.5.2013
pdf Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov pre Súkromné CVČ Humenné
pdf Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov pre Grécko katolícke arcibiskupstvo Prešov
pdf Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov pre mesto Vranov n/T
pdf Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu, č. orient 4, zverejnená 17.6.2013
pdf Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu, č. orient 171 zverejnená 17.6.2013
pdf Zmluva č. 01/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tovarné zverejnená 21.júna 2013
pdf Dodatok č.1 k najomnej zmluve č. 2012/01/01 podpísanej dňa 31.05.2012
pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov zverejnená 29.6.2013
pdf Zmluva o prenajme ostatnej plochy zverejnená 29.6.2013
pdf Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva, zverejnená 2.7.2013
pdf Zmluva o poskytnutí grantu č. SLSPf13_40 zverejnená 5.7.2013
pdf Zmluva č. 02/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tovarné zverejnená 10.7.2013
pdf Zmluva o poskytovaní služieb zverejnená 12.7.2013
pdf Zmluva o dielo č. 01/2013/ŠJ, zverejnená 19.7.2013
pdf Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tovarné v roku 2013