• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 702)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
22-514-04937 Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu s názvom Obnova knižničného fondu pre všetkých Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Fond na podporu umenia
1 500 €
KRHZ-PO-VO-285-053/2022 Darca bezplatne prevádza obdarovanému vlastníctvo hnuteľných vecí vo vlastníctve SR v správe MV SR Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
41 458.60 €
č. 3 dodatok Prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v stavbe č. 4 Odb.: Slovenský zväz chovateľov - EXOTA Vranov n/T
Dod.: Obec Tovarné
130 €
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/78/292 Úprava vzájomných práv a povinností - blankozmenka Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Slovenská agentúra životného prostredia
366 538.25 €
20062022 Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie a činnosť CVČ zriadeného mimo územia obce Tovarné, kt. navštevujú deti s trvalým pobytom v obci Tovarné Odb.: Mesto Humenné
Dod.: Obec Tovarné
30 €
22/40/054/242 Poskytnutie fin. prostriedkov na vytvorenie prac. miesta v rámci národného projektu Cesta na trh práce 3 - Opatrenie č. 2 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
2 563.60 €
670/2022/OPR Oprava pódia v objekte kultúrneho domu Tovarné Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
6 000 €
04022020 Úprava ceny za dielo - rozpočtu stavebných prác v zmysle prílohy č. 1 Zmluvy o dielo č. 04/02/2020 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ladislav Džatko JUNIOR
45 993.91 €
28062022 Odberateľ a dodávateľ sa dohodli na zmene Zmluvy o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
0 €
2022/06 Zabezpečenie plnenia povinnostína úseku prevencie a plnenia podmienok na ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Health&Safety First s. r. o.
180 €
08062022 Aktivácia 1P - Akcia: TP doba viazanosti 24 mesiacov Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
30 €
N20200313002D05 Zmluvné strany sa dohodli na obsahu dodatku Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
6 952.24 €
29/2022 Prenájom hrobového miesta Odb.: Vladimír Buňatický
Dod.: Obec Tovarné
10 €
13042022 Registrácia Poskytovateľa do Aplikácie ActivityPoint Odb.: Obec Tovarné
Dod.: AB & Partners, s.r.o.
0 €
309070AIK8 Poskytnutie NFP na základe výzvy MAS Pod hradom Čičva Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
37 794.73 €
22/40/054/157 Poskytnutie finančných príspevkov v rámci národného projektu Chyť sa svojej šance - Opatrenie č. 2 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou
16 046.72 €
17052022 Výstavba zberného dvora v obci Tovarné Odb.: Obec Tovarné
Dod.: STAON OKNA s.r.o.
173 764.51 €
25042022 Ochrana osobných údajov Odb.: Obec Tovarné
Dod.: GDPR Slovakia s.r.o.
27.50 €
D1 Dodatkom sa mení ustanovenie v čl. II. Spôsob platky bod 1. a to splatnosť druhej splátky vo výške 1900,00 € do 31.5.2022 Odb.: Telovýchovná jednota Družstevník Tovarné
Dod.: Obec Tovarné
1 900 €
322 0982 Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných d. Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
3 000 €
Generované portálom Uradne.sk

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
doc Zmluva č.1 - K.A.A.C. spol. s r.o.
doc Zmluva č.2 - DM SERVIS
jpg Zmluva č.3 - ZŠ s MŠ Tovarné
doc Zmluva č.4 - Prorigine s.r.o. Bratislava
doc Zmluva č.5 - MUDr. Tibor Kočíš
doc Zmluva č.6 - Ministerstvo hospodárstva SR
doc Zmluva č.7 - Patrik Jevický
doc Zmluva č.8 - Marta Korubová
doc Zmluva č.9 - IWIN SERVICES,spol.s r.o.
doc Zmluva č.10 - LÍNIA s.r.o. Košice
doc Dodatok č.1 k zmluve č.10 LÍNIA s.r.o. Košice
doc Zmluva č.11-Obvodný úrad Prešov
doc Dodatok č.3 k zmluve č.6
doc Zmluva č.12 - EXOTA Vranov
doc Zmluva č.13 - EXOTA Vranov
doc Dodatok č.1 k zmluve MUDr.Tibor Kočíš
doc Dodatok č. 1 k dohode o dodávke stravy zo dňa 01.03.2011
doc Výpoveď poistnej zmluvy Produkt 10
doc Zmluva č.14 -Andrea Hanuliaková
pdf Zmluva č.15 - Úrad vlády SR
pdf Zmluva č.16 - JARD s.r.o. Žalobín 89
pdf Zmluva č.17 - HYDROARCH, s.r.o. Prešov
pdf Dodatok č.5 k Dohode o dodávke stravy pre starých občanov
pdf Zmluva o vývoze ostatného odpadu CSS AMETYST
pdf Dodatok č.1/2012 k Zmluve č. 1941/2011
pdf Zmluva č.98/2012/OO o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR
pdf Zmluva č 2012/01/01
pdf Zmluva č. 2012/01/02
pdf Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve EXOTA
pdf Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve EXOTA
pdf Dodatok č.5 k zmluve o poskytnutí NFP
pdf Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí NFP zverejnený dňa 18.9.2012 .
pdf Zmluva č.2012/08/01102012 zverejnená dňa 24.9.2012
pdf Darovacia zmluva zverejnená 4.10.2012
pdf Darovacia zmluva zverejnená 24.10.2012
pdf Zmluva č. 639/2012/ODDRC o poskytnutí dotácií,zverejnená 24.10.2012
pdf Zmluva o prenájme plochy pre umiestnenie reklamy, zverejnená 25.10.2012
pdf Zmluva o dielo č. D232/2012, zverejnená 6.11.2012
pdf Zmluva o dielo č. 07-2012 zverejnená 22.12.2012
pdf Zmluva o vývoze ostatného odpadu, zverejnená 27.2.2013
pdf Zmluva o vývoze komunálneho odpadu, zverejnená 1.3.2013
pdf Dodatok č.7 k zmluve o podkytnutí nenávratného finančného príspevku
pdf Zmluva SLOVGRAM Bratislava zverejnená 10.5.2013
pdf Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov pre Súkromné CVČ Humenné
pdf Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov pre Grécko katolícke arcibiskupstvo Prešov
pdf Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov pre mesto Vranov n/T
pdf Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu, č. orient 4, zverejnená 17.6.2013
pdf Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu, č. orient 171 zverejnená 17.6.2013
pdf Zmluva č. 01/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tovarné zverejnená 21.júna 2013
pdf Dodatok č.1 k najomnej zmluve č. 2012/01/01 podpísanej dňa 31.05.2012
pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov zverejnená 29.6.2013
pdf Zmluva o prenajme ostatnej plochy zverejnená 29.6.2013
pdf Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva, zverejnená 2.7.2013
pdf Zmluva o poskytnutí grantu č. SLSPf13_40 zverejnená 5.7.2013
pdf Zmluva č. 02/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tovarné zverejnená 10.7.2013
pdf Zmluva o poskytovaní služieb zverejnená 12.7.2013
pdf Zmluva o dielo č. 01/2013/ŠJ, zverejnená 19.7.2013
pdf Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tovarné v roku 2013