• AKTUALITY
 • OBEC
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Samospráva

Adresa:

Obecný úrad

Tovarné 4

094 01 Tovarné

Telefón:  pevná linka:                  057/449 52 31 

                 mobil - matričný úrad    0951 605 404                       

                 mobil - p. starostka:      0917 817 823
                 

Fax: 057 / 449 52 31


E-mail: obec@tovarne.sk

Starosta: PaedDr. Kvetoslava Mižáková

Zástupca Ľubomír Baník 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

Poslanci OZ:

 1. Slavomír Duda 
 2. Ľubomír Baník 
 3. Mgr. Ľubomíra Dudová 
 4. Mgr. Jozef Kožej 
 5. Ing. Miroslav Lukáč 
 6. Martin Hric 
 7. Tomáš Babinčák 

                                                                                                                                                                                                                                                            

Kontrolór: Mgr. Vladimír Jenčko 

                                                                                                                                                                                                                                                          

Komisie OZ na r. 2022 - 2026

                                                                                                                                                                                                                                                          

1. Komisia výstavby a územného plánovania 

Predseda: Martin Hric 

Členovia:   Ľubomír Baník

                   Slavomír Duda

                   Tomáš Babinčák

                   Mgr. Ľubomíra Dudová 

                   Anton Duhoň    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Komisia ochrany verejného poriadku,  ochrany životného prostredia a protipožiarnej ochrany 

Predseda: Mgr. Jozef Kožej

Členovia: Slavomír Duda

                 Katarína Baková

                 Jozef Suchý

               

3. Komisia pre kultúru a šport 

Predseda: Mgr. Ľubomíra Dudová 

Členovia: Tomáš Babinčák 

                 Mgr. Miroslav Alexovič 

                 Katarína Baková 

                 Anežka Ďordová 

4. Komisia na ochranu verejného  záujmu pri výkone verejných funkcií 

Predseda: Ing. Miroslav Lukáč

Členovia: Mgr. Ľubomíra Dudová

                 Ľubomír Baník

                 Slavomír Duda 

                 Tomáš Babinčák 

                 Martin Hric 

                 Mgr. Jozef Kožej 

                 

OZV

Fotogaléria:

mID Slovensko

Novinky:

Kalendár:

Anketa:

Návštevnosť:

MAS Pod hradom Čičva

Rozšírenie kapacity MŠ

SODB 2021