• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Samospráva

Adresa:

Obecný úrad

Tovarné 4

094 01 Tovarné

Telefón:  pevná linka:                  057/449 52 31 

                 mobil - matričný úrad    0951 605 404                       

                 mobil - p. starostka:      0917 817 823
                 

Fax: 057 / 449 52 31


E-mail: obec@tovarne.sk

Starosta: PaedDr. Kvetoslava Mižáková

Zástupca Ľubomír Baník

                                                                                                                                                                                                                                                                              

Poslanci OZ:

Jozef Fedorko

Ľubomír Baník

Slavomír Duda

Gabriela Hromjáková, Bc.

Mirko Kašubjak

Jozef Kožej, Mgr.

Miroslav Lukáč, Ing.

                                                                                                                                                                                                                                                            

Kontrolór:

                                                                                                                                                                                                                                                          

Komisie OZ na r. 2019 - 2022

                                                                                                                                                                                                                                                          

1. Komisia výstavby a územného plánovania 

Predseda: Mirko Kašubjak

Členovia:   Ľubomír Baník

                   Slavomír Duda

                   František Džuňa

                   Jozef Fedorko

                   Martin Hric         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Komisia ochrany verejného poriadku,  ochrany životného prostredia a protipožiarnej ochrany 

Predseda: Mgr. Jozef Kožej

Členovia: Slavomír Duda

                 Katarína Baková

                 Jozef Suchý

               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Komisia na ochranu verejného  záujmu pri výkone verejných funkcií 

Predseda: Ing. Miroslav Lukáč

Členovia: Bc. Gabriela Hromjáková

                 Mirko Kašubjak

NATUR-PACK

Fotogaléria:

mID Slovensko

Novinky:

Kalendár:

Anketa:

Návštevnosť:

MAS Pod hradom Čičva

Rozšírenie kapacity MŠ

SODB 2021