• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Rok na dedine

SILVESTER 2016

Posledný deň v roku 2016 sa na obecnom úrade v popoludňajších hodinách varil pre obyvateľov obce tradičný  silvestrovský guláš, ktorý si občania spolu s vareným vínkom vychutnali pri novoročnom ohňostroji.

Poďakovanie za pomoc a prípravu patrí pracovníčkam obecného úradu, p. Slavomírovi Dudovi, Mgr. Ľuboslavovi Mižákovi, Ing. Michalovi Šnelcerovi a Mgr. Jozefovi Kožejovi.

SNEHOVÁ KALAMITA 2017

Január 2017 bol najchladnejší mesiac za posledných 10 rokov. Od 5.1.2017 do 12.1.2017 sme si užili extrémne mrazy a z 13.1. na 14.1.2017 nám napadlo 40 cm snehu. 

Zaujímavosťou je, že takáto snehová kalamita bola u nás naposledy pred 30 rokmi. Od skorých ranných hodín sa odhŕňal sneh nie len z miestných komuníkacií, chodníkov, rodinných domov, ale aj pri kostole. Brigády sa zúčastnilo 17 chlapov.

Veľké poďakovanie patrí p. Mariánovi Čurhovi, ktorý z vlastnej iniciatívy pomáhal pracovníkom obecného úradu so svojím traktorom odhŕňať bohatú snehovú nádielku.

                  

                  

Extrémne chladné januárové počasie sa odzrkadlilo na zdraví žiakov našej základnej školy. V čase od 1.2. do 7.2.2017, z dôvodu nárastu respiračných ochorení, sa brány školy zatvorili a boli vyhlásené chrípkové prázdniny.

6. VALENTÍNSKY PLES

Dňa 11.2.2017 sa konal 6. Valentínsky ples v priestoroch veľkej sály kultúrneho domu v Tovarnom. 120 hostí a domácich sa zabávalo pri hudobnom doprovode skupiny Signál.

ROK 2018

Máj 2018

Dňa 5.5.2018 sa v obci Tovarné stretli družstvá hasičských zborov z okolia Zemplína a to z Trebišova, Vranova nad Topľou, z Humenného a z Michaloviec aby zabojovali o Zemplínsky pohár jeho  27. ročníka konaného na futbalovom ihrisku v obci Tovarné. Zraz družstiev bol pred obecným úradom a pokračoval slávnostným pochodom na ihrisko.

  

   


JÚN 2018

Obec Tovarné v zastúpení starostkou obce a poslancami OZ pripravili  2.6.2018 o 14.00 hod pri futbalovom ihrisku rôzne zábavné športové disciplíny, súťaže a  maľovanie na tvár  pre deti z našej obce pri príležitosti osláv MDD. Pripravené bolo občerstvenie, program, cukrová vata a veľa sladkých prekvapení.

AUGUST 2018

26.8.2018 o 13. 00 hod sa uskutočnilo kultúrne podujatie pri príležitosti osláv Dňa Tovarňanov 2018 a posvätenia Tovarnianskeho strážneho anjela, ktorý sa nachádza v oddychovej zóne pri OcÚ – jeho autorom je Samuel Suchý. Kvôli zlému počasiu sa udalosť konala v kultúrnom dome. Hoci nám počasie neprialo pre občanov sme mali pripravený pestrý kultúrny program v podobe spevu Romany Mižákovej, vystúpenie folkovo-folklórnej satirickej skupiny Drišľak, Speváckej skupiny Tovarňanka, Mužskej  speváckej skupiny Hrušovské chlopi a Tanečné trio Bardfa z Bardejova, ktorí boli aj finalistami súťaže Zem spieva.

    

  

OKTÓBER  2018          

5.10 2018  o 19.00 hod. zorganizovali členovia DHZ v kultúrnom dome Hasičský čurbes do tanca im hrala hudobná skupina Anthea pre hostí bola pripravená bohatá tombola a občerstvenie.

6.10.2018 sa uskutočnil výstup na 101 hradov a zámkov. Deti materskej školy s rodičmi, učiteľkami MŠ a ďalšími občanmi obce zvládli výstup na hrad Čičva, kde spoločne opekali klobásu a pre deti boli prichystané sladkosti. Okrem toho sa niečo naučili aj z výkladu občianskeho aktivistu PROFUTURO p. Ľubomíra Hutka.

Október je mesiac úcty k starším, preto aj tento rok sme si našich seniorov uctili pohostením a kultúrnym programom, ktoré sa konalo 21.10. 2018  o 14.30 hod. vo veľkej sále kultúrneho domu. Potešila nás veľká účasť, pretože prišlo približne 130 seniorov. Ako každoročne sa odovzdávali poháre pre jubilantov okrúhleho veku a kultúrny program zabezpečili deti ZŠ s MŠ Tovarné a spevácka skupina Jadranka.

      

V tomto mesiaci sa osadili v obci 3 merače rýchlosti a to pri súp. č. 73 v smere z Vranova nad Topľou do Humenného, pri bytovke súp. č. 118 v smere z Humenného na Vranov nad Topľou a pri súp. č. 20 v smere zo Štefanoviec do Tovarného.

  

 

DECEMBER 2018

Dňa 2. 12.2018 o 13.00 hod. prechádzal našou obcou Mikuláš spolu s anjelom a čertom, ktorí rozdali 90 balíkov plných sladkostí.  Naša obyvateľka obce – redaktorka TV Markíza Veronika Bozdošová vytvorila reportáž, ako Mikuláš prechádza na voze po obci, ktorá bola odvysielaná 5.12.2018 v Televíznych novinách.


ROK 2019

JANUÁR 2019 

4. januára 2019 sa uskutočnil Vianočný koncert Ťaskovcov a ľudovej hudby Verbunk v rímsko-katolíckom kostole sv. Jozefa. Koncert trval približne hodinu za prítomnosti pána farára Mgr. Ľ. Lipku, občanov obce Tovarné a hostí. Po koncerte pani starostka PaedDr. Kvetoslava Mižáková poďakovala účinkujúcim a všetkým prítomným a pozvala tak všetkých na pohostenie ( punč, rôzne domáce koláče, káva). Pani starostka poďakovala aj za pomoc pri pečení ďalších koláčikov p. Matiovej a Šnelcerovej.

FEBRUÁR 2019

Počas jarných prázdnin prebehla rekonštrukcia podlahy spálne materskej školy, maľovanie, výmena svetiel, zakúpenie novej katedry. Zároveň v školskej jedálni bola výmena 18 svietidiel v kuchyni a školskej jedálne.

          

MAREC 2019

2. marca 2019 o 19.00 hod.  obec Tovarné v zastúpení starostkou obce a poslancami OZ pripravili pre občanov symbolické pochovávanie basy a rozlúčku s fašiangovým obdobím, na ktorých sa podávali zabíjačkové švédske stoly a punč.

V mesiaci marec prebehla rekonštrukcia elektrických rozvodov na požiarnej zbrojnici. Nakoľko sme zrekonštruovali v obci požiarnu zbrojnicu a finančné prostriedky na výmenu elektrických rozvodov nezvýšili, pristúpili sme k rekonštrukcii v tomto roku, vymenili sa aj svietidlá – použili sa svietidlá zo školskej jedálne a vymenila sa aj celá rozvodová skriňa – nové ističe. V mesiaci apríl sa namontoval nový bleskozvod.

   

APRÍL 2019

Začalo sa s rekonštrukciou toaliet na prízemí kultúrneho domu. Urobili sa nové rozvody elektriny, vody, odpad, zároveň sa dispozične menili  priestory – bývalé pánske toalety budú slúžiť pre dámy a dámske pre pánov.  Nakoľko občania stále viac využívajú priestory malej a veľkej sály kultúrneho domu na rôzne kultúrno spoločenské akcie, táto rekonštrukcia bola nevyhnutná.

   

30.4.2019 – stavanie mája v Tovarnom

 

JÚN 2019

Detičky našej obce slávili svoj sviatok Deň detí dňa 15. júna 2019 so začiatkom o 14.00 hod. Pre deti boli pripravené súťaže – pri každej disciplíne deti získali sladkú odmenu, maľovanie na tvár, skákací hrad, jazda koníkom a občerstvenie.

  

Mesiac jún sme zavŕšili  súťaživo, pretože obec zorganizovala 3. ročník Jánskeho  turnaja v mini futbale – In memoriam Jána Mikity v areáli multifunkčného ihriska o 13.00 hod. Zraz účastníkov bol o 12.30 pred budovou obecného úradu odkiaľ sa šlo na miestny cintorín ctiť si pamiatku zosnulého Jána Mikitu. Futbal sa hral na malé bránky a družstvá boli 5-8 členné. O občerstvenie a zábavu bolo postarané.

   

JÚL 2019

V júli sa pokračovalo vo výmene oplotenia zdravotného strediska v hodnote 3 506,68 €, keďže sa areál zdravotného strediska využíva aj počas Tovarnianskych trhov, bolo z estetického ale aj z bezpečnostného hľadiska nevyhnutná jeho výmena. 

  

AUGUST 2019

25.8.2019 bol pre obyvateľov našej obce výnimočný, pretože sme oslavovali Deň Tovarňanov v priestoroch prírodného amfiteátra pri futbalovom ihrisku so začiatkom o 14.30.  Program otvorili mažoretky a naša Spevácka skupina Tovarňanka. Ďalšími hosťami bol Poddukelský umelecký ľudový súbor – PUĽS a Štramáci z Jasenova. Program bol zahájený slávnostným odovzdaním a posvätením bytového domu, ktorého sa zúčastnili duchovní otcovia, Ing. Štefan Hreha – predseda SMER-SD okr. Vranov nad Topľou, poslanci VUC: PhDr. Jozef Baran – riaditeľ  UPSVaR, PhDr. Jaroslav Makatúra – starosta obce Malá Domaša, predseda PD Ondava Stropkov – Ján Kušnír, PhDr. Jozef Sabol – riaditeľ CSS Ametyst, starostky : V. Račková (Žalobín), V. Pavlišková (Benkovce), J. Sarvaš (Majerovce), M. Kerčák (Tov.Polianka), M. Mika (Ondavské Matiašovce)

 

 

SEPTEMBER 2019

Začiatkom septembra sa do 14 bytového nájomného domu nasťahovali prví nájomníci, pribudli aj noví občania obce, ktorí požiadali o trvalý pobyt.

 

V kuchyni kultúrneho domu boli zrekonštruované stropy v sume 1 270,87 €  a  zakúpené 4 nerezové stoly v hodnote 1 618,80 €.

    

OKTÓBER 2019

Obec Tovarné v zastúpení starostkou obce a poslancami OZ zorganizovali posedenie pre seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, ktoré sa uskutočnilo 20. októbra 2019 o 14.30 v priestoroch veľkej sály kultúrneho domu. Posedenia sa zúčastnilo približne 130 obyvateľov. Pre hostí bol pripravený program žiakmi ZŠ s MŠ Tovarné, vystúpenie mažoretiek, SS Ondavčanka. Aj tento rok sa odovzdávali pamätné listiny a poháre k jubilejným výročiam občanov.

   

V roku 2019 sme riešili prvú etapu výstavby miestnej komunikácie v časti obce Osič, ktorej predchádzalo vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a 1. etapy projektovej dokumentácie  pre stavebné povolenie vo výške 1 426,14 €.  Samotnú výstavbu 1. etapy sa nám podarilo zrealizovať v mesiaci október z vlastných zdrojov v sume 33 481 €. Zároveň  sa zakúpilo 24 ks nerezových roštov na prekrytie žľabov v sume 1 440 €.

    

V tomto roku  sme z vlastného rozpočtu v hodnote 6 998 € vybudovali nové workoutové ihrisko pre potreby našej mládeže, ktoré mohli od októbra naplno využívať.

  

NOVEMBER 2019

22. novembra 2019 naša najstaršia obyvateľka obce – Anna Topoľančinová , žijúca v Centre sociálnych služieb Ametyst oslávila životné jubileum 100 rokov. V tento deň sa konala svätá omša  so začiatkom o 9.15 ako poďakovanie za dosiahnuté jubileum. Obec Tovarné v zastúpení pani starostkou PaedDr. Kvetoslavou Mižákovou darovala jubilantke krásnu tortu v tvare trojciferného čísla 100.

   

DECEMBER 2019

Dňa 07.12.2019 (sobota) o 10.00 prechádzal našou obcou Mikuláš, ktorý obdarovával naše detičky. Ako každý rok, ani tento nebol výnimkou, pretože Mikuláš prechádzal obcou na voze, ktorý ťahal koník. Na ňom bolo 91 balíkov určené pre deti od narodenia do 10 rokov. Detičky ho potešili básničkou alebo pesničkou a on ich odmenil balíčkom plným dobrôt.

 

Dňa 06.12.2019(piatok) vykonali pracovníci Lesov SR výrub dvoch stromov a to pri súpisnom čísle 119 a na pozemku nad futbalovým ihriskom.  Stromy sa museli vyrúbať  kvôli havarijnému stavu, pretože  mohli kedykoľvek ohroziť chodcov a ostatných účastníkov cestnej premávky.

  

ROK 2020

 Január 2020

31.12.2019 – 1.1.2020 sa uskutočnil Novoročný ohňostroj. Občanom sa podávalo varené víno a čaj v sprievode rezkej hudby. Ohňostroj pripravil a odpaľoval ako vždy Ing. Michal Šnelcer a 1.1.2020 o 13.30 hod. si mohli občania našej obce vypočuť v miestnom rozhlase  Novoročný príhovor starostky obce.

5.1. 2020 sa uskutočnil  v rímsko-katolíckom kostole sv. Jozefa Vianočný koncert - ľudová hudba Stropkovjani pod názvom Čaro Vianoc, vytvorila sa krásna rodinná atmosféra, spievali aj deti a na záver si všetci spolu zaspievali pieseň piesní – Tichá noc.

  

10.1.2020 Výbor základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska pozval svojich členov ako aj sympatizantov z radov seniorov v obci na Novoročné stretnutie, ktoré sa konalo o 16.00 hod. v malej sále kultúrneho domu.

18.1.2020 sa občania obce zišli, aby si spoločne pripomenuli výročie oslobodenia našej obce Sovietskou armádou, pretože práve v tento deň uplynulo 75 rokov od jej oslobodenia.

  

25.1. 2020 sa v našej obci konali Zabíjačkové hody, ktoré sa začali o 19.00 hod. Do tanca nám hrala Ľudová hudba Urbana Valička a na naše hody sa prišlo zabaviť 130 ľudí. Hostia si mohli pochutnať na zabíjačkových špecialitách ako sú jaternice, huspenina, domáca údená klobása, tlačenka, no taktiež na švedskom stole mohli nájsť zemiakový šalát, rezne a fašírky, plnené mäso, paprikáš, holubky, knedlík s kapustou, šišky a koláčiky. Kto mal šťastie, domov si mohol odniesť aj hodnotné ceny z tomboly ako je televízor, mikrovlna rúra, kulmofén, hriankovač, ponorný mixér, rýchlovarná kanvica, gril, stolíky a mnoho ďalších drobností. Našimi sponzormi boli : DMJ Market, Dom farieb,Stavmat,  A. Sivecká, A. Šintajová, J. Fedurco, J. Bozdošová, P. Babinčák, Ing. M. Šnelcer, S. Koprivňák, J. Koprivňák, S. Magurová.

  

V kuchyni kultúrneho domu sa nainštalovala nová umývačka riadu, ktorá uľahčila prácu pri spoločenskej akcii - Zabíjačkové hody. 

             

Začiatkom roka sa začalo pracovať na veľkej chodbe v priestoroch obecného úradu, kde sa zo sadrokartónových priečok vytvorila nová miesnosť, ktorá bude slúžiť ako archív.  

     

Dňa 29. februára sa uskutočnili voľby do NR SR 2020. Volebná účasť v našej obci bola 55,8%.Výsledky volieb boli nasledovné:

28,66 % Smer SD

15,31 % OĽANO

14,44 % ĽSNS

8,31 % Sme rodina 

7,22 % KDH

5,90% VLASŤ

5,25 % SNS

4,15 % Dobrá voľba 

1. máj - Socha sv. Jozefa 

Po drevenom Tovarnianskom anjelovi strážnom pribudla v parku v centre obce ďalšia socha. Jej autorom je opäť umelecký rezbár, rodák z neďalekých Štefanoviec, Samuel Suchý.Socha sv. Jozefa robotníka bola odhalená a posvätená 1. májá, teda v deň , kedy sa v Tovarnom mala konať odpustová slávnosť. Svätý Jozef robotník je vyrezaný z topoľového dreva, na ktorom vo svojej dielni pracoval dva mesiace a svojou výškou 215 cm a váhou cez 200 kg je najväčsím dielom Samka Suchého. 

   

17.05.2020 sa v obci Tovarné, v kostole sv. Jozefa robotníka konala birmovka. Počet birmovancov z celej farnosti bol 49. Slávnosť celebroval pomocný biskup košickej diecézy, Mons. Marek Forgáč, ktorého privítala p. starostka PaedDr. Kvetoslava Mižákova a darovala mu dar v podobe drevorezby. 

Dňa 1.8.2020 TJ Družstevník Tovarné uskutočnil 2. ročník Memoriálu Jána Mikitu.

Na turnaji sa zúčastnili 4 mužstvá :

  1. miesto – Starí páni
  2. miesto – DHZ Tovarné
  3. miesto – TJ Družstevník Tovarné
  4. miesto – Ján Bartoš Hollandia
   
    
V. ročník branného preteku pri príležitosti SNP

Dobrovoľný hasičský zbor v spolupráci s obcou Tovarné si pripravil pre deti a mládež V. ročník branného preteku pri príležitosti SNP v Tovarnom. Tento rok sa branný pretek konal netradične, nakoľko nám to neumožnila epidemiologická situácia. DHZ si vymyslel pre deti a mládež rôzne úlohy. V priebehu týždňa od 24.8. – 28.8.2020 prostredníctvom miestneho rozhlasu bola zadaná  hádanka alebo šifra, ktorú museli deti vyriešiť. Pre vyriešenie hádanky museli prísť na dané miesto určenia a nájsť slovo alebo vypočítať príklad. Vyhodnotenie súťaže bolo 28.8.2020, pri ktorom bolo odmenené každé dieťa, ktoré sa do branného preteku zapojiloa bolo ich presne 20. 

Znenie tohtoročného branného preteku bolo "Tovarné 75. výročie ukončenia II. svetovej vojny". Pri príležitosti pripomenutia 76. výročia vypuknutia SNP bol po brannom preteku pre deti a širokú verejnosť pripravený malý ohňostroj.

Brigáda – lesopark

Dňa 28.8.2020 sa uskutočnila brigáda v okolí lesoparku, na ktorej sa zúčastnili poslanci OZ, členovia JDS Tovarné,pracovníci MOS, občania obce Tovarné v spolupráci s Lesmi SR, odštepný závod Sobrance.V okolí lesoparku boli osadené náučné tabule a nové lavičky.

 

 

V roku 2019 obec požiadala Ministerstvo financií SR o dotáciu na dostavbu a zastrešenie pódia pri miestnom futbalovom ihrisku vo výške 15 000 €, ktorá nám bola 2.4.2019 aj schválená. Aj napriek veľkému úsiliu zastrešiť pódium čo najskôr sa nám do súťaže v prvom kole verejného obstarávania neprihlásil žiaden účastník. Druhé kolo bolo úspešné a v roku 2020 bolo pódium firmou KAMIR s. r. o. zastrešené. Pred samotnou realizáciou sa uskutočnil archeologický výskum, s celkovými nákladmi pre obec vo výške 2 000 €. Veríme, že zastrešením pódia sme vytvorili  lepšie a komfortnejšie podmienky pre učinkujúcich a obec ako organizátora kultúrno - spoločenských podujatí a zároveň sa vytvorili omnoho lepšie podmienky pre konanie ešte väčšieho počtu akcií.  Celková výška nákladov projektu "Zastrešenie pódia pre uskutočnenie kultúrno-rekreačných aktivít obyvateľov obce Tovarné" bola 16 831,02€ 

   

   

Výstavba chodníka pre peších a cyklistov v obci Tovarné

V mesiacoch október a november bola vybudovaná I. etapa chodníka pre peších a cyklistov v extraviláne obce Tovarné. Chodník má slúžiť pre občanov obce Tovarné ale aj pre všetkých, ktorí z dôvodu chýbajúceho priameho autobusového spojenia sú nútení dochádzať na Tovarniansku križovatku peši. Taktiež  poslúži pre žiakov základnej školy zo spádových obcí, ktorí ju navštevujú, nakoľko sú ohrození pri pešom presune na križovatku popri krajnici cesty. Obec získala na výstavbu chodníka pri výjazdovom zasadnutí vlády SR v Hanušovciach nad Topľou, dňa 14.5.2019 dotáciu v sume 15 000 €. Celková výška nákladov bola 15 059,89€. 

Zároveň obec inštalovala aj nové verejné osvetlenie popri novovybudovanom chodníku vo výške 2 203 €.

   

    

Ďalšou väčšou investíciou bola rekonštrukcia miestnej komunikácie z dôvodu veľkých výmoľov a dlhoročného nevyhovujúceho stavu vozovky. Celková výška rekonštrukcie miestnej komunikácie bola 34 764,10 €

   

    

Testovanie

Dňa 31.10 – 1.11.2020 sa uskutočnilo celoplošné testovanie. Testovania sa zúčastnilo 730 občanov, z toho 230 bolo testovaných v CSS Ametyst. Z celkového počtu testovaných bolo 7 občanov pozitívnych. Otestovať sa u nás bol aj súčasný minister Ministerstva  pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ing. Ján Mičovský Csc. V našej obci bolo jedno odberné miesto pre obyvateľov obcí Tovarné, Tovarnianska Polianka a Štefanovce.

Dňa 7.11.-8.11.2020 sa uskutočnilo II. kolo celoplošného testovania, pri ktorom sa testovania zúčastnilo 755 občanov s výsledkom 6 pozitívnych prípadov.

   

     

Výstavba detského ihriska v obci Tovarné

Dňa 29.10.2019 obec Tovarné podpísala s Úradom vlády SR zmluvu o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 vo výške 8 000 €. Výstavbu detského ihriska realizovala spoločnosť OCTAGO CORPORATION, celková výška nákladov na výstavbu bola 8 588,54 €. Detské ihrisko bude prínosom na  rozvoj a podporu pohybových a športových aktivít detí, mládeže a dospelých. Ihrisko budú môcť využívať počas celého kalendárneho roka od jari do jesene v dopoludňajších i popoludňajších hodinách žiaci školy a deti spolu so svojimi rodičmi.

    

Dňa 5.12.2020 prechádzal našou obcou Mikuláš s čertom aby obdarili všetky deti do 10 rokov vrátane. Tento rok netradične neprechádzal obcou na voze, z dôvodu zlej epidemiologickej situácie, ale autom. Každé dieťa malo nakresliť obrázok a zavesiť ho na svoju bráničku. Na oplátku mu Mikuláš zavesil balíček plný sladkostí. Tohto roku sa v našej obci rozdalo 105 balíčkov.
                              

Dňa 18.12.2020 žiaci ŠKD našej Základnej školy s materskou školou Tovarné pod vedením Mgr. Miroslavy Dudkovičovej v rámci projektu „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ prechádzali obcou, aby rozniesli krabičky pre starých a osamelých občanov našej obce. Úlohou detí bolo naplniť krabicu od topánok niečím čo je sladké, slané, teplé a voňavé, a potešiť nimi starých a osamelých ľudí. Naše deti tak obdarili 20 občanov našej obce.

           

Tak ako každý rok, aj v roku 2020 sme počas vianočných sviatkov inštalovali s pracovníkmi MOS v miestnom parku betlehem so sochami Márie, Jozefa, Ježiška a troch kráľov. Obec bola vysvietená vianočnou výzdobou, ktorá nám spríjemňovala vianočný čas. Aj tieto vianočné sviatky sa z dôvodu výskytu Covidu 19 spojeného s prísnymi protiepidemiologickými opatreniami v kostoloch nekonali bohoslužby.

ROK 2021

Dobudovanie futbalovej infraštruktúry – kontajnerové šatne a toalety.

Obec žiadala poskytnutie finančného príspevku z projektu SFZ  „Podpora výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019 až 2020. Dňa 19.3.2020 obec podpísala zmluvu o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v rokoch 2019-2021 v obci Tovarné a tak  získala 10 000,00 € od Slovenského futbalového zväzu. Projekt na kontajnerové šatne navrhol Ing. arch. Drahomír Dvorjak. Dňa 11.9.2020 zverejnenie výzvy na predloženie cenových ponúk (VO) a úspešnou firmou vo VO sa stala firma RIKOSTAV CONTAINER s. r. o. Dňa 6.10.2020 obec podpísala zmluvu o dielo s touto firmou, celková cena diela bola 22 628,33  €. V kontajnerových šatniach sa nachádza sprcha, toaleta, príručná kuchynská linka a šatne sú vykurované elektrickými radiátormi.  Z dôvodu nepriaznivého počasia  kontajnerové šatne boli osadené až v roku 2021.

    

Testovanie 2021

Obec Tovarné zabezpečovala pre svojich občanov testovanie proti COVID-19, ktoré bolo povinné. Testovanie najprv prebiehalo v priestoroch základnej školy a neskôr sa presunulo do malej sály kultúrneho domu. Pri testovaní vypomáhalo niekoľko zdravotníckych pracovníkov: Mgr. Františka Misárová, Bc. Gabriela Hromjáková, Bc. Romana Mižáková, Jaroslava Bozdošová, Mgr. Silvia Chvastašová a administratívnych pracovníkov: Katarína Baková, Mgr. Anna Kerčáková, Mgr. Ľuboslav Mižák, Slavomír Duda. Naše odberové miesto opäť slúžilo aj pre občanov obcí Štefanovce a Tovarnianska Polianka. 

Dátum testovania   Počet otestovaných  Počet pozitívnych 
23.1.2021 321 0
24.1.2021 61 0
6.2.2021 243 0
13.2.2021 266 2
20.2.2021 240 1
27.2.2021 268 2
6.3.2021 293 3
8.3.2021 4 0
13.3.2021 264 0
20.3.2021 274 0
27.3.2021 255 1
3.4.2021 267 0
10.4.2021 273 0
17.4.2021 311 0
24.4.2021 276 0
1.5.2021 142 0
Spolu  3758 9

        

                                        

SODB 2021

V čase od 15.2.-31.3.2021 prebiehalo elektornické sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021. Sčítať sa bolo možné na stránke www.scitanie.sk alebo na mobilnej aplikácii SODB 2021. Všetky údaje, ktoré počas sčítania bolo potrebné uviesť do formulára sa museli vzťahovať k 1. januáru 2021, Na vyplnenie sčítacieho formulára postačil počítač, mobil alebo tablet. Pre tých, ktorí sa nedokázali sami sčítať, bolo zriadené asistované sčítanie, ktoré prebhlo 3.mája až 13. júna. Záujemcovia mohli navštívíť kontaktné miesto v obci alebo požiadať o pomoc mobilného asistensta. 

Obnova Základnej školy s materskou školou v Tovarnom - Elektroinštalácia 

Dňa 17.3.2021 obec uzatvorila zmluvu s firmou CONSTRUCTOR EU s. r. o. na zákazku s názvom „Obnova Základnej školy s materskou školou v Tovarnom – Elektroinštalácia“ v sume 63 959,66 €. Uvedená stavebná firma hneď na druhý deň po podpise zmluvy na zákazke začala pracovať na havarijnom stave ešte pôvodnej elektroinštalácie. Obci Tovarné ako zriaďovateľovi Základnej školy s materskou školou v Tovarnom po opakovaných žiadostiach Ministerstvo vnútra SR – Okresný úrad Prešov, odbor školstva  poskytol finančný príspevok vo výške 60 000,00€ a obec doplatila zbytok celkovej ceny diela. V celej starej časti budovy základnej školy bola vykonaná výmena rozvodov, svetiel a zásuviek. Stavebné práce boli ukončené 31.3.2021.

Zber konárov 

Po zimnom spánku nastal čas, kedy je nevyhnutný rez stromov a aj preto obec umožnila občanom odvážať konáre zo svojich záhrad na vyhradené miesto pred budovou kaštieľa. Tento zber bol ukončený 7.4.2021 a vyzbieralo sa 7,66 ton tohto biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý bol vyvezený spoločnosťou Marius Pedersen a. s.. Za tento vývoz obec zaplatila 669,29 €. 

   

Zber použitého šatstva 

Obec Tovarné uskutočnila v termíne od 14. júna do 30. júna 2021 zber použitého šatstva. Zberalo sa detské oblečenie, dámske a pánske oblečenie, posteľné prádlo, vankúše, periny a paplóny. Čisté, nepoškodené šatstvo bolo potrebné zabaliť do čistých priesvitných vriec a občania ho mohli nosiť na obecný úrad vo vyhradenom čase. Zbierka mala poslúžiť obyvateľom rozvojových krajín. 

Oprava miestnej komunikácie 

V mesiaci jún sa uskutočnila v našej obci oprava miestnej komunikácie od zdravotného strediska smerom k potravinám Mydlina, ktorú vykonávala firma JANEKO s. r. o. Celková cena investície predstavovala sumu 13 668,31 €.

        

                                           

Medzinárodný deň detí 

Dňa 3.7.2021 sa v našej obci trochu oneskorene uskutočnilo podujatie, pri ktorom sme oslávili  medzinárodný deň detí so začiatkom o 9.30 hod. Začiatok podujatia otvorila svojim príhovorom pani starostka obce, pri ktorom privítala deti a ich rodičov a predstavila bohatý program. Program spestrili animátori z občianskeho združenia Dračia stopa, veselé postavičky Mickey Mouse a Minnie a športové stanovištia – fúrik, malý rybárik, šípky či hod krúžkami. Za odmenu deti dostali cukrovú vatu, malinovku na osvieženie a párky. Nechýbal ani skákaci hrad, jazda na koni alebo na voze po areáli bývalého grófskeho parku. Každé dieťa bolo odmenené medailou a taštičkou sladkostí. Samozrejme sme nezabudli ani na narodených v období jún 2020 až jún 2021 a ich mamičkám sme odovzdali pamätný list a aj knihy Naše dieťa a Varíme pre dojčatá a batoľatá.

     

                                       

Očkovanie mobilnou očkovacou jednotkou 

Dňa 03.07.2021 sa občania našej obce mohli dať zaočkovať mobilnou očkovacou jednotkou, ktorá vykonávala očkovanie vakcínou Pfizer a to v susednej obci Ondavské Matiašovce. Túto možnosť využilo 29 občanov. Druhé kolo očkovania bolo 31.7.2021.

Akvizícia knižničného fondu 

Na základe podpísanej zmluvy s Fondom na podporu umenia obec zakúpila knihy do Obecnej knižnice Štefana Kasardu v Tovarnom. Základným účelom tejto výzvy bolo poskytnutie finančných prostriedkov na akvizíciu knižničného fondu a to vo výške 2 000,00 €. Obec sa v zmluve zaviazala, že minimálne 20% z dotácie využije na nákup kníh vydaných s podporou FPU a to vo výške 431,74€. Nákupom kníh sme chceli obnoviť už dosť zastaraný knižničný fond našej knižnice. Vybrali sme knižné tituly pre deti, mládež a dospelých.

       

Kolesami po stopách Alžbety Báthory 

Dňa 7.8.2021 našou obcou prechádzala cyklotúra – Kolesami po stopách Alžbety Báthory, ktorá svojou trasou začala o 13:00 hod. od kultúrneho domu v Sedliskách.

  1. trasa – Sedliská – Kladzany – Ondavské Matiašovce – prírodný amfiteáter pod hradom Čičva (dĺžka 14 km)
  2. trasa  -  Sedliská – Kladzany – Tovarnianska Polianka – Tovarné – Štefanovce – Ondavské Matiašovce – prírodný amfiteáter pod hradom Čičva (dĺžka 28 km)

V Tovarnom bolo pre účastníkov cyklotúry pripravené občerstvenie a tiež niečo z histórie našej obce.

         

                                         

Pohár starostky obce v hasičskom športe 

8. augusta sa konal 2. ročník súťaže o Pohár starostky v hasičskom športe. Zúčastnili sa ho tímy: DHZ Topoľovka, DHZ Topoľovka do 1500 cm3, DHZ Topoľovka ženy, DHZ Soľ, DHZ Slovenská Kajňa a DHZ Trnava nad Laborcom. Súťaž sa začala o 13:00 hod. slávnostným nástupom družstiev na našom futbalovom ihrisku. Prebiehala podľa pravidiel DPO v hasičskom športe v 3 kategóriách : v kategórii muži do 1500 cm3, kde bolo 9 družstiev, v kategórii nad 1500 cm3 s 5-timi družstvami a v kategórii ženy, v ktorej boli 2 družstvá.

Víťazmi v jednotlivých kategóriach boli:

1. miesto v kategórii do 1500 cm3 muži - DHZ Topoľovka s časom 17,49 s.

1. miesto v kategórii nad 1500 cm3 muži - DHZ Trnava nad Laborcom s časom 15,80 s.

1. miesto v kategórii ženy - DHZ Slovenská Kajňa s časom 36,91 s.

Putovný pohár získalo družstvo DHZ Trnava nad Laborcom s najlepším časom 15,80 s. 

Výročná členská schôdza ZO JDS Tovarné spojená s miniolympiádou seniorov 

Za nevyhnutných vezpečnostných opatrení sa 9. augusta uskutočnila výročná členská schôdza ZO JDS Tovarné spojená s miniolympiádou seniorov. Schôdza sa konala v nezvyčajnom termíne v dôsledku covidu. Po oficiálnej časti sa konala schôdza s obvyklým programom a po jej skončení sa súťažilo. Schôdza aj súťaže sa odohrávali na obecnom futbalovom ihrisku. Po skončení súťaži, ich vyhodnotení a následnom odmeňovaní víťazov, sa všetci členovia ZO JDS posilnili pripraveným pohostením. Výročnej členskej schôdzy sa ako hosťka zúčastnila aj p. starostka PaedDr. Kvetoslava Mižáková a taktiež predsedníčka OO JDS Vranov nad Topľou p. Katarína Sabolčáková. 

            

                                         

VI. ročník branného preteku pri príležitosti SNP

Sobotné popoludnie 14.8.2021 patrilo deťom a VI. ročníku branného preteku pri príležitosti SNP, ktorý organizuje DHZ Tovarné v spolupráci so starostami obcí. Podobal sa predošlému ročníku, keďže aj tento 6. ročník bol obmedzený covidom. Otvorila ho pani starostka a predseda DHZ Tovarné Ing. Michal Šnelcer. Zúčastnilo sa ho 7 družstiev - 35 detí. Putovný pohár získalo družstvo Štefanovská mafia zo Štefanoviec za najlepší čas - 9 minút. Po skončení pretekov sa účastníci mohli občerstviť hotdogmi a kofolou. 

Rozhlasové bádanie s hasičmi 

Členovia DHZ Tovarné pripravili pre deti akciu Rozhlasové bádanie s hasičmi. Pomocou hádaniek vysielaných v miestnom rozhlase mali nájsť deti miesta najväčších požiarov a povodní v našej obci. Autorom hádaniek bol Mgr. Jozef Kožej. Správne odpovede mali deti napísať na lístočky so svojim menom a vhodiť do pripravenej schránky na určenom mieste. Po uhádnutí poslednej hádanky, sa cez rozhlas dozvedeli riešenie a úspešní hádači boli odmenení sladkosťami od členov DHZ. 

Správne odpovede:

1. Požiar v hospodárskej budove občana Michala Fedorka - 14. august 1960

2. 16.6.1971 požiar v miestnom JRO (Jednotné roľnícke družstvo), zhorela ďatelina, škoda 478 000 SK

3. Požiar v obchode s potravinami 23. november 1990, škoda 40 000 SK

 Deň Tovarňanov 

Deň Tovarňanov pripadol na 22. augusta 2021 so začiatkom o 16:00 hod. príhovorom starostky abce a a pokračovalo pestrým programom. Program otvorila Spevácka skupina Tovarňanka, ktorá predviedla svoje nové kroje. Ich krásne kroje ušili manželia Jenčoví a pri ich financovaní bol nápomocný p. Stanislav Obický. Spevácka skupina Tovarňanka sa tešila z nových ušitých spodničiek z dotácie Obce Tovarné, ktorá bola schválená poslancami OZ vo výške 500,00 €. Podvečer pokračoval vystúpením Folklórneho súboru Lipovec, v ktorom vystupuje aj obyvateľka našej obce Bc. Romana Mižáková. Nasledovalo oceňovanie občanov obce, konkrétne p. Michal Jančoška získal cenu obce za dobrovoľné darcovstvo krvi, p. Pavel Turcmanovič získal poďakovanie za dlhoročnú prácu pre obec Tovarné. Cenu obce získlai Mgr. Viera Harmanová a TJ Družstevník Tovarné. 

Rozšírenie kapacity MŠ Tovarné 

Projektová dokumentácia projektu „Rozšírenie kapacity MŠ Tovarné“ bola  vypracovaná spoločnosťou TERA green s. r. o. Dňa 22.3.2019 obec podpísala zmluvu na vypracovanie projektovej dokumentácie. Ďalším významným  dňom bol 4. júl 2019 kedy bolo vydané stavebné povolenie. Obec tak 11.6.2020 uzavrela zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorým poskytovateľom je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Prešovského samosprávneho kraja. Dňa 30.7.2020 sa zverejnila výzva na predloženie cenových ponúk (VO) k projektu „Rozšírenie kapacity MŠ Tovarné“ (budova). Úspešnou firmou vo verejnom obstarávaní sa stala firma DUTO MONT s. r. o. (Anton Duhoň) a 9.9.2020 tak obec s touto firmou podpísala zmluvu o dielo. Celková cena diela bola 119 293,38 €. Okrem verejného obstarávania na budovu musela mať obec vypracované VO na stavebný dozor, ktorým sa stal ako úspešný uchádzač Ing. Marek Janoško s cenou za dozor vo výške  2 450 €. Dňa 24.11.2020 firma  DUTO MONT s. r. o. prevzala stavenisko a mohlo sa začať pracovať na samotnej výstavbe. Začiatkom júna 2021 obec zverejnila výzvu na predloženie cenových ponúk (VO) k zákazke „Obstaranie materiálno-technického vybavenia MŠ“ a úspešnou firmou na nábytok sa stala firma DREVOKOM SLOVAKIA s. r. o.  s cenou 5 034,14 € s DPH.

Dňa 31.8.2021 nadobudlo kolaudačné rozhodnutie právoplatnosť a tak 2. septembra 2021 sa  o 11:00 hod. uskutočnilo slávnostné otvorenie novej prístavby MŠ, do ktorej nastúpilo 36 detí. 

                      

Rekonštrukcia veľkej sály kultúrneho domu 

Obec ešte začiatkom roka dala vypracovať na základe prieskumu trhu  projektovú dokumentáciu na schodisko vo veľkej sále kultúrneho domu vo výške 720,00 €, aby tak prepojila priestory veľkej sály s balkónom a tak zväčšila kapacitu. Na prelome marca a apríla si obec objednala dodávku a montáž schodiska vo veľkej sále v celkovej výške 3 840,00 €. Nové prepojenie dostalo nový nádych a to pokládkou dlažby, obložením pilierov balkóna kameňom a novým zábradlím. Obec sa úspešne zapojila do výzvy Predsedu Prešovského samosprávneho kraja, s projektom Rekonštrukcia javiska v objekte kultúrneho domu a získala tak 1 000,00€. Preto ďalším krokom v rekonštrukcii veľkej sály bolo  otlčenie starých omietok, penetračný náter stien, vyspravenie nerovností, sieťkovanie stien a natiahnutie fasádnej omietky vo výške 2522,00 €.


Okresná prehliadka folklórnych skupín - matičiarov

5. septembra vystúpila spevácka skupina Tovarňanka na okresnej prehliadke folklórnych skupín - matičiarov v susednej obci Sedlsiká - časť Podčičva, ktorú organizovalo Oblastné pracovisko Matice Slovenskej vo Vranove nad Topľou. Tovarňanka sa tam prezentovala už v nových krojoch , na ktoré malou čiastkou prispela aj MS a ktoré zaznamenali u prítomných zaslúžený obdiv. 

OcÚ a kultúrny dom - stavebné úpravy 

Projekt s názvom „OcÚ a Kultúrny dom – stavebné úpravy“ vypracoval Ing. arch. Drahomír Dvorjak. Dňa 27.9.2021 obec zverejnila výzvu na predkladanie ponúk a úspešnou firmou sa stala firma CONSTRUCTOR-EU s. r. o. . Firma hneď po podpísaní zmluvy začala pracovať na zákazke. Celková cena diela predstavovala sumu 92 626,61 €, ktorú obec financovala z úverových prostriedkov.

Čistenie kríža a chodníka na miestnom cintoríne

Pred všetkými svätými obec dala vyčistiť chodník a kríž na miestnom cintoríne. Cena zákazky bola 700,00 €.

Dodávka a montáž kamery pred býtový dom so súpisným číslom 215

Dňa 1.12.2021 obec objednala dodávku a montáž 1 kamery pred bytový dom so súpisným číslom 215 v celkovej sume 1 856,88 €. 

Mikuláš

Dňa 5.12.2021 chodil našou obcou Mikuláš, samozrejme, ako každý rok na voze. Do kostýmu Mikuláša sa obliekol p. Jozef Ivan, oblek čerta sa ušiel pani starostke obce PaedDr. Kvetoslave Mižákovej a anjelský kostým si obliekla Vanesa Dudová. Mikuláš obdaril 110 detí s trvalým pobytom v obci od narodenia do 10 rokov. Všetky deti mu na oblátku odovzdali svoje kresbičky, ktoré boli vystavené vo vestibule kultúrneho domu do 31.12.2021.

V roku 2021 sa po neúnavných dažďoch zviezla zemina pri časti oplotenia futbalového ihriska a preto bolo potrebné naviesť štrk a novú zeminu, aby sa neodtrhlo celé oplotenie. Okrem toho sa v letnom období uskutočnila úprava priestranstva (zelený pás) po pravej časti oplotenia ZŠ. Z dôvodu konania Tovarnianskych trhov obec plánuje zlikvidovať staré oplotenie, ktoré vytvára nepekný vzhľad obce, vytvoriť väčší zelený pás a nainštalovať nové oplotenie, čím sa vytvorí väčší priestor - parkovisko pre rodičov, ktorí vezú deti do materskej školy a predávajúcich na Tovarnianskych trhoch. 

OZV

Fotogaléria:

mID Slovensko

Novinky:

Kalendár:

Anketa:

Návštevnosť:

MAS Pod hradom Čičva

Rozšírenie kapacity MŠ

SODB 2021