• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Obec

 Obec Tovarné sa rozprestiera v južnej časti Ondavskej vrchoviny a Nízkych Beskýd. Jej chotár zasahuje do úrodných nížin v povodí rieky Ondavy a Ondavky ako aj svahov spomínaných geomorfologických celkov. To dodáva okolitej prírode zaujímavý, nie fádny charakter. Slovanské osídlenie jej územia predpokladáme už v 9. storočí. Historické pramene zachytávajú pokrstenie Slovanov kniežaťom Rastislavom v roku 867. Prvá písomná zmienka o Tovarnom pochádza z roku 1215. Obec patrila k majetkom hradu Čičva. Mala poľnohospodársky charakter, no darilo sa tu i remeslám, obzvlášť výšivkárstvu a tkáčstvu. Dnes má obec vyše 1000 obyvateľov. V prevádzke je tu základná škola, materská škola.  V miestnom zdravotnom stredisku majú svoje ambulancie stomatológ a praktický lekár. O seniorov a osoby, ktorým hrozí sociálne vylúčenie sa stará Centrum sociálnych služieb AMETYST. Vďaka svojej kapacite 180 miest má regionálny význam. Obec, ako jej inštitúcie a spolky, sú organizátorom rôznych kultúrnych a športových podujatí, ako rybárska súťaž, súťaž v behu, súťaž v moderných tancoch a kultúrne letné slávnosti. Sakrálnou dominantou Tovarného je zrenovovaný rímskokatolícky kostol, ktorý bol postavený v roku 1794. Ďalšími sakrálnymi stavbami sú kaplnka a prícestné kríže, ktoré krásne dopĺňajú panorámu obce. Zemiansky rod Barkóczyovcov tu vybudoval kaštieľ, ktorého park dodnes ukrýva vzácne bohatstvo – 150 až 200 ročné dreviny vzácnych druhov. Vzácnou flórou prekypuje však i okolitá príroda. Nachádza sa tu chránený areál Štefanovská borina. V obci sa nachádzajú obchody a služby pre občanov.

OZV

Fotogaléria:

mID Slovensko

Novinky:

Kalendár:

Anketa:

Návštevnosť:

MAS Pod hradom Čičva

Rozšírenie kapacity MŠ

SODB 2021