• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Kontakt

Toto webové sídlo www.tovarne.sk spravuje obec Tovarné a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Tovarné

Adresa:
Obecný úrad 
Tovarné 4
094 01 Tovarné

IČO00 332 887

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Vranov nad Topľov
Región: Zemplín
Počet obyvateľov: 986 ( k 31.12.2022)
Rozloha: 771 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1215Starostka: PaedDr. Kvetoslava Mižáková

Sekretariát: 
Tel.:
 057 / 449 52 31

Starostka:  0917 817 823,

Matričný úrad: 0951 605 404

Fax.: 057 / 449 52 31


E-mail: obec@tovarne.sk, starosta@tovarne.sk

Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@tovarne.sk

Kompetencie:
Obec Tovarné je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Tovarné je zriadený v:

ZAEVIDOVANIE ŽIADOSTI: Obec Tovarné, Obecný úrad Tovarné 4, 094 01 SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD ZABEZPEČUJÚCI VÝKON

ČINNOSTÍ PRE STAVEBNÝ ÚRAD: Mestský úrad Vranov nad Topľou, ul. Dr. C. Daxnera 87/1,

                                                             093 16 Vranov nad Topľou

Obecný úrad - Úradné hodiny:

Pondelok 07:30 - 15:30
Utorok 07:30 - 15:30
Streda 07:00 - 17:00
Štvrtok 07:30 - 15:30
Piatok nestránkový deň

Obedňajšia prestávka denne 12:00 - 12:30

MATRIKA - Úradné hodiny:

Pondelok:        07:30 - 11:30

Streda:             12:30 - 15:30

Štvrtok:            07:30 - 11:30

Dôležité kontakty

TIESŇOVÉ VOLANIA:

• Integrovaný záchranný systém: 112
• Polícia: 158
• Záchranná zdravotná služba: 155
• Hasiči: 150

PORUCHOVÉ SLUŽBY:

• Plynárne: Slovenský plynárenský podnik, a.s. - pobočka: ul. Mierová 64/2, 066 01 Humenné
- poruchy v dodávke plynu: 0850 111 727
- zákaznícka linka: 0805 111 363

• Elektrárne: Východoslovenská energetika, a.s. - pobočka: Námestie slobody 61, 066 01 Humenné
- poruchy v dodávke elektriny: 0850 123 333
- zákaznícka linka: 0850 123 333

• Vodárne: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - pobočka:  ul. Mlýnska 1348, 093 19 Vranov nad Topľou
- poruchy v dodávke vody: 057/4871 420
- zákaznícka linka: 057/4871 777

• Ohlasovňa porúch telefónnych prípojok: 12 129

ÚRADY A INŠTITÚCIE:

• ÚPSVaR: Námestie slobody 5, 093 22 Vranov nad Topľou
- ústredňa: 057/244 5 999

• Sociálna poisťovňa: ul: Rázusová 128, 093 18 Vranov nad Topľou
- ústredňa: 057/48 61 411

• Mestský úrad Vranov nad Toľou: ul Dr. C. Daxnera 87/1, 093 16 Vranov nad Topľou
- tel. kontakt: 057/442 25 51

ZDRAVOTNÉ POISŤOVNE:

• ZP Dôvera: Námestie slobody 6, 093 22 Vranov nad Topľou
- zákaznícka linka:  0850 850 850

• Všeobecná ZP: ul. Hronského 1166,  093 43 Vranov nad Topľou
- tel. kontakt: 057/282 44 21
- zákaznícka linka: 0850 003  003

• ZP Union:  ul. M. R. Štefánika 146, 093 01 Vranov nad Topľou
- zákaznícka linka: 085 003 333

• NsP Vranov nad Topľou - Vranovská nemocnica, n.o.: ul. M. R. Štefánika 187/177B, 093 27 Vranov nad Topľou
- ústredňa: 057/4865 111, 057/4422741  

Technický prevádzkovateľ:

wbx s.r.o.

Ostrovského 2
040 11 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35


Zväčšiť mapu

OZV

Fotogaléria:

mID Slovensko

Novinky:

Kalendár:

Anketa:

Návštevnosť:

MAS Pod hradom Čičva

Rozšírenie kapacity MŠ

SODB 2021