• AKTUALITY
 • OBEC
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Odkazy na www

Odchody autobusov zo zastávky Jednota Tovarné

www. sadhe.sk

Vyhľadavanie autobusového spojenia
www.cp.sk

ŽSR - železničná doprava-vyhľadavanie
www.slovakrail.sk

INTERNETOVÉ STRÁNKY ŠTÁTNYCH INŠTITÚCIÍ

Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky

Úrad vlády Slovenskej republiky

Fond národného majetku SR

Generálna prokuratúra SR

Kancelária verejného ochrancu práv /ombudsman/

Najvyšší kontrolný úrad SR

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Národná banka Slovenska

Národný bezpečnostný úrad

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Ministerstvo financií SR

Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo kultúry SR

Ministerstvo obrany SR

Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo školstva SR

Ministerstvo vnútra SR

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerstvo zahraničných vecí SR

Ministerstvo zdravotníctva SR

Ministerstvo životného prostredia SR

Združenie miest a obcí Slovenska

Tiesňové linky

Tiesňové linky

Kontaktné číslo

Záchranka

155

Spoločná tiesňová linka POMOC

112

Polícia

158

Hasiči

150

Horská služba

18300

Linka záchrany

0850 111 313

Toxikologické informačné centrum

   02/54774166

Letecká záchranná služba

18155

Kontakty na inštitúcie, ktoré pomôžu pri odstránení porúch

ELEKTRÁRNE – bezplatná 24-hodinová poruchová služba

 • Regionálne zastúpenie pobočka Humenné 0800 123 332, 057/7701838

PLYNÁRNE

 • Poruchy 0907 920 152
 • Dispečing Vranov nad Topľou 057/4464392, 057/4464393, 057/4464333
 • Dispečing Michalovce 056/6421151

VODÁRNE

 • Dispečing 057/4464713
 • Zákaznícke centrum 057/4871430
 • Čistička odpadových vôd (ČOV) 057/4871561, 4464735

PREBÍJANIE UPCHATÝCH POTRUBÍ

 • prebíjanie a čistenie odpadových potrubí od WC, umývadiel, guličiek, dažďových zvodov, kanalizácie 0918 999 814
 • Východoslovenská vodárenská – 0902 968 226

OZV

Fotogaléria:

mID Slovensko

Novinky:

Kalendár:

Anketa:

Návštevnosť:

MAS Pod hradom Čičva

Rozšírenie kapacity MŠ

SODB 2021