• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Sadzobník poplatkov za sprístupnenie informácií               Sadzobník poplatkov za sprístupnenie informácií
               § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 211/2000 Z. z.)


Obec Tovarné v súlade s ustanovením § 21 zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií stanovuje poplatky za sprístupnenie informácií:

1. Vyhotovenie kópií žiadaných informácií
- formát A4 
- jedna strana – 0,05€
- obojstranne – 0,10€

2. Obálky ( úhrada za kus)
- A6 – 0,02€
- A5 – 0,05€
- A4 – 0,07€
- s doručenkou doporučene – 0,10€

3. Poštovné - podľa cenníka Slovenskej pošty

- listová zásielka 1. trieda
- do 50g - 0,65€
- do 100g – 0,80€
- do 500g – 1 €
- do 1kg – 1,50 €
- do 2kg – 2,50€

- listová zásielka 2. trieda
- do 50g - 0,45 €
- do 100g – 0,60 €
- do 500g – 0,80 €
- do 1kg – 1,40 €
- do 2kg – 2,40 €

- doporučený list 1. trieda
- do 50g - 1,30 €
- do 100g – 1,45 €
- do 500g – 1,65 €
- do 1kg – 2,15 €
- do 2kg – 3,15 €

- doporučený list 2. trieda
- do 50g - 1,10 €
- do 100g – 1,25 €
- do 500g – 1,45 €
- do 1kg – 2,05 €
- do 2kg – 3,05 €

Doplnkové služby – poštovné
- doručenka k doporučeným listom – 1,20 €
- do vlastných rúk k doporučeným listom – 1,45 €

Úhrada nákladov za sprístupnenie informácií sa určuje ako súčet týchto nákladov.

Zoznam aktualít

Výstup na 101 slovenských hradov a zámkov
Pozvánka - Mesiac úcty k starším 2023
Sezónny zber použiteľného textilu v spolupráci s neziskovou organizáciou Ekocharita
Zber elektroodpadu 26.9.2023
Fotoreportáž - Zamutovská struna v Tovarnom 17.9.2023
Pozvánka - Zámutovská struna - Krajské kolo súťaže hudobného folklóru dospelých
Program hosp.rozvoja a soc. rozvoja PSK 2021-2030 - správa o hodnotení strategického dokumentu
Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK-správa o hodnotení strategického dokumentu
Video - 7. ročník Branného preteku pri príležitosti SNP v Tovarnom 29.8.2023
PENOVÁ ŠOU - Branný pretek 29.8.2023
1 2 ... 65 [>]

OZV

Fotogaléria:

mID Slovensko

Novinky:

Kalendár:

Anketa:

Návštevnosť:

MAS Pod hradom Čičva

Rozšírenie kapacity MŠ

SODB 2021