• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

NATUR - PACK Certifikát obce Tovarné za rok 2020

Spoločnosť NATUR-PACK, a.s, autorizovaná organizácia zodpovednosti výrobcov, má s obcou Tovarné uzatvorenú zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov v obci. Obec Tovarné zabezpečila triedenie komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky, čím zodpovedným triedením odpadov obyvateľmi našej obce sme prispeli k ochrane životného prostredia 21 397 kg vytriedeného odpadu, čo predstavuje 21,66 kg na obyvateľa.

Obec Tovarné chce týmto poďakovať svojim občanom za všetku snahu, ktorú vynaložili v roku 2020 a mohli sme byť ocenení vydaným Certifikátom a zároveň vyjadriť podporu k neprestávajúcemu a intenzívnemu triedeniu odpadov. Je dôležité, aby sme  správne a dôsledne triedili odpad, pretože od množstva a kvality vytriedených odpadov sa odvíja výška poplatku  za komunálne odpady. Preto sa naučme dôsledne separovať a šetrime si vlastné finančné prostriedky.


Zoznam aktualít

Sezónny zber použiteľného textilu v spolupráci s neziskovou organizáciou Ekocharita
Zber elektroodpadu 26.9.2023
Fotoreportáž - Zamutovská struna v Tovarnom 17.9.2023
Pozvánka - Zámutovská struna - Krajské kolo súťaže hudobného folklóru dospelých
Program hosp.rozvoja a soc. rozvoja PSK 2021-2030 - správa o hodnotení strategického dokumentu
Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK-správa o hodnotení strategického dokumentu
Video - 7. ročník Branného preteku pri príležitosti SNP v Tovarnom 29.8.2023
PENOVÁ ŠOU - Branný pretek 29.8.2023
Fotoreportáž zo 7. ročníka Branného preteku 29.8.2023 v Tovarnom
Video - Deň Tovarňanov 20.8.2023
1 2 ... 65 [>]

OZV

Fotogaléria:

mID Slovensko

Novinky:

Kalendár:

Anketa:

Návštevnosť:

MAS Pod hradom Čičva

Rozšírenie kapacity MŠ

SODB 2021