• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

OZNÁMENIE


                                                              OBEC TOVARNÉ
                             Obecný úrad, 094 01 Tovarné 
                                        094 01 Tovarnéčíslo: 452/2011                                                                                          v Tovarnom, dňa 15. 08. 2011                                                              OZNÁMENIENavrhovateľ Obec Tovarné, Obecný úrad podal na Obvodný úrad životného prostredia vo Vranove nad Topľou podľa §22 zákona č. 24/2006 Z. z. „ o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ (ďalej len zákon) zámer „Protipovodňová ochrana intravilánu obce Tovarné – 1. etapa“


Predmetná činnosť sa má realizovať v katastrálnom území Tovarné na parcelách 442/1,441,438,440, 226/1,227,225,436,442/1,151,204,200,202,202/2,236,233/9,726,234/43,727,234/42,433,434,234/34,234/33,432/1,166/2,167,Obec Tovarné v súlade s § 23 ods. 3 zákona týmto informuje verejnosť o predloženom zámere. Verejnosť do predmetného zámeru môže nahliadnuť po dobu 21-dní od zverejnenia tohto oznámenia priamo na obecnom úrade. Zároveň v uvedenej dobe je možné podať na tunajší úrad písomné námietky a pripomienky k návrhu.


                                                                                         PaedDr. Kvetoslava Mižáková
                                                                                                     starostka obcevyvesené dňa : 15. 08. 2011
zvesené:

Zoznam aktualít

Výstup na 101 slovenských hradov a zámkov
Pozvánka - Mesiac úcty k starším 2023
Sezónny zber použiteľného textilu v spolupráci s neziskovou organizáciou Ekocharita
Zber elektroodpadu 26.9.2023
Fotoreportáž - Zamutovská struna v Tovarnom 17.9.2023
Pozvánka - Zámutovská struna - Krajské kolo súťaže hudobného folklóru dospelých
Program hosp.rozvoja a soc. rozvoja PSK 2021-2030 - správa o hodnotení strategického dokumentu
Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK-správa o hodnotení strategického dokumentu
Video - 7. ročník Branného preteku pri príležitosti SNP v Tovarnom 29.8.2023
PENOVÁ ŠOU - Branný pretek 29.8.2023
1 2 ... 65 [>]

OZV

Fotogaléria:

mID Slovensko

Novinky:

Kalendár:

Anketa:

Návštevnosť:

MAS Pod hradom Čičva

Rozšírenie kapacity MŠ

SODB 2021