• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity

Vyhlásenie III. stupňa povodňovej aktivity

Z dôvodu prietrže mračien, intenzívneho dažďa spojených s povodňou došlo na území obce k vzniku mimoriadnej udalosti, a tým k ohrozeniu životov, zdravia a k škodám na majetku obyvateľstva a obce, preto v zmysle zákona NR SR č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami:

A. VYHLASUJEM

Dňa 15.06.2016 o 21.30 hod. III. stupeň povodňovej aktivity na území obce Tovarné.

B. PRIKAZUJEM

1. Varovať obyvateľstvo o vzniku MU miestnym rozhlasom.

                                                                                               Zodpovedný : starostka obce

                                                                                               Termín: ihneď

C. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento príkaz nadobúda účinnosť dňa 15.6.2016

2. Vyhlásenie III. SPA v obci zabezpečiť prostredníctvom obecného rozhlasu, zverejnením na verejnej tabuli a internetovej stránke obce a pod.

3. Príkaz je vyhotovený v 3 rovnopisoch.

                                                                                              v. r. PaedDr. Kvetoslava Mižáková

                                                                                                          starostka obce

Zoznam aktualít

Výstup na 101 slovenských hradov a zámkov
Pozvánka - Mesiac úcty k starším 2023
Sezónny zber použiteľného textilu v spolupráci s neziskovou organizáciou Ekocharita
Zber elektroodpadu 26.9.2023
Fotoreportáž - Zamutovská struna v Tovarnom 17.9.2023
Pozvánka - Zámutovská struna - Krajské kolo súťaže hudobného folklóru dospelých
Program hosp.rozvoja a soc. rozvoja PSK 2021-2030 - správa o hodnotení strategického dokumentu
Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK-správa o hodnotení strategického dokumentu
Video - 7. ročník Branného preteku pri príležitosti SNP v Tovarnom 29.8.2023
PENOVÁ ŠOU - Branný pretek 29.8.2023
1 2 ... 65 [>]

OZV

Fotogaléria:

mID Slovensko

Novinky:

Kalendár:

Anketa:

Návštevnosť:

MAS Pod hradom Čičva

Rozšírenie kapacity MŠ

SODB 2021