• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Predaj pozemku

OBEC TOVARNÉ PONÚKA NA PREDAJ

pozemky v katastrálnom území obce Tovarné, register CKN (stavebný pozemok za Slovenskou poštou), a to: parcela č. 296 s výmerou 785 m2 a 297/1 s výmerou 463 m2.

Cena určená znaleckým posudkom: 5,02 € za 1 m2.

Cenové ponuky môžu záujemcovia predkladať poštou alebo osobne do  17. augusta 2015 na adresu: Obec Tovarné, Obecný úrad, Tovarné 4, 094 01 Tovarné, s označením CENOVÁ PONUKA, NEOTVÁRAŤ!

Zoznam aktualít

Výstup na 101 slovenských hradov a zámkov
Pozvánka - Mesiac úcty k starším 2023
Sezónny zber použiteľného textilu v spolupráci s neziskovou organizáciou Ekocharita
Zber elektroodpadu 26.9.2023
Fotoreportáž - Zamutovská struna v Tovarnom 17.9.2023
Pozvánka - Zámutovská struna - Krajské kolo súťaže hudobného folklóru dospelých
Program hosp.rozvoja a soc. rozvoja PSK 2021-2030 - správa o hodnotení strategického dokumentu
Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK-správa o hodnotení strategického dokumentu
Video - 7. ročník Branného preteku pri príležitosti SNP v Tovarnom 29.8.2023
PENOVÁ ŠOU - Branný pretek 29.8.2023
1 2 ... 65 [>]

OZV

Fotogaléria:

mID Slovensko

Novinky:

Kalendár:

Anketa:

Návštevnosť:

MAS Pod hradom Čičva

Rozšírenie kapacity MŠ

SODB 2021