• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Oznámenie o výrube drevín - obec Štefanovce

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás Obec Štefanovce upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Obec Tovarné, Obecný úrad Tovarné, 094 01 Tovarné alebo elektronicky na adresu: ocu.tovarne@mail.t-com.sk  v lehote určenej pri informácii o začatí každého správneho konania od zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Číslo konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

Predmet konania

2015/02-VD

12.03.2015

20.3.2015

5 dní

Obec Štefanovce- žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín  na p.č. 91/1   (LV č.1) a na p.č.511/2 (LV č.245) v k. ú. Štefanovce v počte 1 ks lipa ,2 ks Smrekovec opadavý, 1ks Tuja západná., 6ks Agát . Dôvodom výrubu je ohrozovanie  návštevníkov miestneho cintorína a deti hrajúce sa v parku, padajúcimi konármi na miestnu komunikáciu, znečistenie životného prostredia a napadnutie stromov hnilobou a parazitujúcim imelom .

Zoznam aktualít

Výstup na 101 slovenských hradov a zámkov
Pozvánka - Mesiac úcty k starším 2023
Sezónny zber použiteľného textilu v spolupráci s neziskovou organizáciou Ekocharita
Zber elektroodpadu 26.9.2023
Fotoreportáž - Zamutovská struna v Tovarnom 17.9.2023
Pozvánka - Zámutovská struna - Krajské kolo súťaže hudobného folklóru dospelých
Program hosp.rozvoja a soc. rozvoja PSK 2021-2030 - správa o hodnotení strategického dokumentu
Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK-správa o hodnotení strategického dokumentu
Video - 7. ročník Branného preteku pri príležitosti SNP v Tovarnom 29.8.2023
PENOVÁ ŠOU - Branný pretek 29.8.2023
1 2 ... 65 [>]

OZV

Fotogaléria:

mID Slovensko

Novinky:

Kalendár:

Anketa:

Návštevnosť:

MAS Pod hradom Čičva

Rozšírenie kapacity MŠ

SODB 2021