• AKTUALITY
 • OBEC
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ

číslo: 1276/2014                                                                                                                                             V Tovarnom, dňa 08.12.2014

     P O Z V Á N K A

V zmysle Zákona SNR č.369/1990 o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov

z v o l á v a m

ustanovujúce  zasadnutie  obecného zastupiteľstva pre volebné obdobie 2014 – 2018  v malej sále obecného úradu na deň

14.12.2014 (nedeľa)   o  16.00  hod.

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice .
 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení               o zvolení novozvolenej starostke a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 4. Zloženie sľubu novozvolenej starostky obce, prevzatie insígnií.
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného  obecného zastupiteľstva.
 6. Vystúpenie  novozvolenej starostky obce.
 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia.
 8. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva.
 9. Určenie sobášnych dní a sobášiacich.
 10. Diskusia
 11.  Záver.

            S pozdravom                                                 

                                         v. r. PaedDr. Kvetoslava Mižáková 

                                                                                                                                                starostka obce    

Zoznam aktualít

Fotoreportáž - Zamutovská struna v Tovarnom 17.9.2023
Pozvánka - Zámutovská struna - Krajské kolo súťaže hudobného folklóru dospelých
Program hosp.rozvoja a soc. rozvoja PSK 2021-2030 - správa o hodnotení strategického dokumentu
Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK-správa o hodnotení strategického dokumentu
Video - 7. ročník Branného preteku pri príležitosti SNP v Tovarnom 29.8.2023
PENOVÁ ŠOU - Branný pretek 29.8.2023
Fotoreportáž zo 7. ročníka Branného preteku 29.8.2023 v Tovarnom
Video - Deň Tovarňanov 20.8.2023
Fotoreportáž Andrei Hirkovej - Deň Tovarňanov 20.8.2023
Obecný úrad zatvorený
1 2 ... 65 [>]

OZV

Fotogaléria:

mID Slovensko

Novinky:

Kalendár:

Anketa:

Návštevnosť:

MAS Pod hradom Čičva

Rozšírenie kapacity MŠ

SODB 2021