• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volenýVytlačiť
 

Právo voliť

     Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

     Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

     Za poslanca obecného zastupiteľstva môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

   Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

     Prekážkou práva byť volený je

- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Zoznam aktualít

Púť do Svätej Zeme
Verejná vyhláška - Návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu: Rekonštrukcia existujúcej MK 234/33, prepojenie a jej zjednosmernenie s MK 436 v obci Tovarné
Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019
Oznámenie o zasielaní sumárnych údajov z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom poľnohospodárskej pôdy
Fašiangová zábava
Oznámenie FÚRA
Fotogaléria - Vianočný koncert 2019 v kostole sv.Jozefa robotníka v Tovarnom
Ohňostroj pri OcÚ v Tovarnom 2019
Koncert Ťaskovci
Oznámenie verejnou vyhláškou - " Tovarné-zriadenie TS pri škole, úprava NN"
1 2 ... 27 [>]

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Počasie:

Správy SME:

Anketa:

Návštevnosť: