• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Faktúry

Zverejnenie faktúr za 03/2016
Zverejnenie faktúr za 03/2016
(480.47 kb)
Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
332887 Zasielanie informácii o dotáciách a grantoch SAMNET - informačný systém samosprávy
32.86 €
16972/14 Zmesový komunálny odpad FÚRA s.r.o.
719.26 €
7278202750 Zemný plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1269.00 €
7278202749 Zemný plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
424.00 €
14753 Vodo-inštalačný materiál Ondřej Fober - FOBER
672.45 €
1764788708 Telefónne služby Slovak Telekom, a.s.
65.02 €
10/2014 Členské MAS Pod hradom Čičva
530.50 €
9640/14 Zmesový komunálny odpad FÚRA s.r.o.
720.60 €
2118841412 Voda z povrchového odtoku Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
263.72 €
7322992502 Zemný plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
177.00 €
7322992503 Zemný plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
101.00 €
FV33-644/2014 Nákup materiálu STAVMAT IN, spol s r.o.
329.69 €
14058 Odborná spôsobilosť Milan Groško - MGP
50.00 €
2210003429 Elektrina - dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika, a.s.
2216.00 €
55/2014 Autobusová preprava MAD Radovan Kos
180.00 €
FG1430417 Nákup čistiacich prostriedkov DMJ MARKET s.r.o.
41.69 €
5661401 Mulčovanie Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov
59.04 €
142707387 Update mzdy - v14.07 IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
20.28 €
0083556381 Mobilné služby Orange Slovensko, a.s.
45.49 €
1078611925 Mobilné služby O2 Slovakia s.r.o.
15.60 €
2014015 Projektová dokumentácia Prodap, s. r. o.
5940.00 €
FV/201405460 Kancelárske potreby Krídla s.r.o.
56.57 €
010216 Prenájom autobusu SAD Humenné, a.s.
272.80 €
140933 Nákup chladiacich zariadení GASTROLUX s.r.o.
1557.60 €
8830/14 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu FÚRA s.r.o.
14.40 €
8359/14 Vývoz VKK FÚRA s.r.o.
152.76 €
140178 Organizácia verejného obstarávania INPRO POPRAD s.r.o.
300.00 €
FG1430388 Nákup čistiacich prostriedkov DMJ MARKET s.r.o.
30.11 €
7763644531 Telefónne služby Slovak Telekom, a.s.
59.06 €
2118734274 Vodné, stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
90.17 €
2118733984 Voda z povrchového odtoku Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
255.22 €
7298072519 Zemný plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
101.00 €
7298072518 Zemný plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
192.00 €
7871/14 Zmesový komunálny odpad FÚRA s.r.o.
723.79 €
05/2014 Výroba a montáž dreveného mostíka Peter Babinčák - TRI ES
550.00 €
26/2014 Odobratá strava hmotná núdza ZŠ s MŠ Tovarné - ŠJ
722.13 €
27/2014 Odobraté obedy ZŠ s MŠ Tovarné - ŠJ
123.00 €
201402303 Krájačka zeleniny EUROGASTROP s.r.o.
838.80 €
201402304 Kotúče do krájača zeleniny EUROGASTROP s.r.o.
240.00 €
714214 Vývoz jedlých olejov a tukov FÚRA s.r.o.
36.00 €
2118726996 Vodné, stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
95.47 €
FM1445785 Nákup tovaru MDD DMJ MARKET s.r.o.
126.13 €
20140459 Informačná brožúra Wellness II UMP SK s.r.o.
90.00 €
CEN/2706/2013 Poplatok za ročné vedenie účtu Prima banka Slovensko a.s.
39.96 €
7308005461 Zemný plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
199.00 €
7308005462 Zemný plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
109.00 €
1076276763 Mobilné služby O2 Slovakia s.r.o.
3.84 €
0083556381 Mobilné služby Orange Slovensko, a.s.
54.04 €
FP1413433 Nákup tovaru MDD DMJ MARKET s.r.o.
119.66 €
140324 Prenájom skakacieho hradu OKNA MARTIN TRADE s.r.o.
100.00 €
2380147323 Kancelárske potreby Lyreco CE, SE
57.91 €
2142007937 Atramentová tlačiareň ŠEVT a.s.
169.00 €
698814 Vývoz VKK FÚRA s.r.o.
360.32 €
4943411 Tlač Obecných novín INPROST s.r.o.
15.60 €
0141345 Medaily a stuhy MDD VIVA TRADE s.r.o.
81.12 €
6557/14 Zmesový komunálny odpad FÚRA s.r.o.
722.89 €
2014/048 Vypracovanie GP 66/2014 GP - 3 s.r.o.
300.00 €
2014010 Rekonštrukcia chodníka FEDAN s.r.o.
6597.85 €
22/2014 Odobratá strava HN ZŠ s MŠ Tovarné - ŠJ
805.70 €
21/2014 Odobraté obedy ZŠ s MŠ Tovarné - ŠJ
71.75 €
5321401 Úprava terénu Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov
70.20 €
7452036903 Vyúčtovanie zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-873.43 €
7452036904 Vyúčtovanie zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-2227.15 €
1073815810 Mobilný telefón Telefónica Slovakia, s.r.o.
4.08 €
FV33-361/2014 Stavebny material STAVMAT IN, spol s r.o.
497.38 €
0083556381 Mobilný telefón Orange Slovensko, a.s.
41.45 €
2014157 Kontrola hasiacich prístrojov Jozef Hurný
52.68 €
5776/14 Vývoz VKK FÚRA s.r.o.
180.09 €
2118509919 Voda z povrchového odtoku Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
255.22 €
FG1430259 Materiál DMJ MARKET s.r.o.
34.97 €
5355/14 Zmesový komunálny odpad FÚRA s.r.o.
721.60 €
7761627938 Telefón, internet Slovak Telekom, a.s.
62.65 €
FM1441726 Materiál DMJ MARKET s.r.o.
134.18 €
FP1411065 Materiál DMJ MARKET s.r.o.
67.86 €
2210003429 Elektrina - dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika, a.s.
2216.00 €
2014/050 Kontrola, čistenie a revízia Jozef Gazdík
96.00 €
17/2014 Odobratá strava HN ZŠ s MŠ Tovarné - ŠJ
669.15 €
16/2014 Odobraté obedy ZŠ s MŠ Tovarné - ŠJ
102.50 €
1072004660 Mobilný telefón Telefónica Slovakia, s.r.o.
4.86 €
0083556381 Mobilný telefón Orange Slovensko, a.s.
48.79 €
2380142304 Kancelárske potreby Lyreco CE, SE
101.78 €
7288002927 Zemný plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
651.00 €
7288002926 Zemný plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
299.00 €
4577/14 Hlásenie o vzniku odpadu FÚRA s.r.o.
14.40 €
11/14 Kartografické práce Ján Mažerik
250.00 €
411014 Vývoz VKK FÚRA s.r.o.
378.98 €
5201401 Mulčovanie Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov
24.00 €
VF14005 Právne služby JUDr. Beáta Krausová, advokátka
160.00 €
6760627521 Telefón, internet Slovak Telekom, a.s.
57.25 €
2118400655 Voda z povrchového odtoku Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
263.72 €
372414 Zmesový komunálny odpad FÚRA s.r.o.
724.68 €
1972014 Účtovné súvzťažnosti Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
26.30 €
1405318 Verejný prenos prostr. tech. zariadenia SLOVGRAM
33.50 €
FV33-198/2014 Stavebný materiál STAVMAT IN, spol s r.o.
236.87 €
2014004 Revízia ELEKTROMONTÁŽE Vranov s.r.o.
100.00 €
11/2014 Odobraté obedy ZŠ s MŠ Tovarné - ŠJ
86.10 €
12/2014 Odobratá strava hmotná núdza ZŠ s MŠ Tovarné - ŠJ
590.60 €
2118395153 Vodné, stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
151.16 €
FV33-170/2014 Stavebný materiál STAVMAT IN, spol s r.o.
78.85 €
2380139572 Kancelárske potreby Lyreco CE, SE
31.20 €
0083556381 Mobilné služby Orange Slovensko, a.s.
51.34 €
14100196 Školské potreby hmotná núdza MEGGY s.r.o.
962.80 €
2014/029 Zameranie polohopisu a výškopisu GP - 3 s.r.o.
720.00 €
1070271355 Nehlasové služby (SMS) Telefónica Slovakia, s.r.o.
4.08 €
20140231 Plastové odpadové nádoby FEREX s.r.o.
322.90 €
1480476 Odpadkové koše TechnoBank s.r.o.
203.20 €
35/2012 Projektová dokumentácia Ing. Dana Betáková
611.00 €
03/2014 Prevedené práce FI Ing. Martin Hatala HatMax
980.00 €
12/2014 Monitorovacia správa č. 1 VO Ramont Building, s. r. o.
250.00 €
FV 2014003 Elektromontážne práce ELEKTROMONTÁŽE Vranov s.r.o.
97.00 €
FV 2014004 Revízia FI ELEKTROMONTÁŽE Vranov s.r.o.
100.00 €
0759633515 Hlasové služby, internet Slovak Telekom, a.s.
62.15 €
2118288566 Voda z povrchového odtoku Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
238.20 €
1400105 Olej, filter DUVALO s.r.o.
35.60 €
1631/14 Dodané červené vrecia na KO FÚRA s.r.o.
19.80 €
FV33-138/2014 Stavebný materiál STAVMAT IN, spol s r.o.
40.07 €
7307939531 Zemný plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
419.00 €
7307939532 Zemný plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1188.00 €
1630/14 Tlač harmonogramov na rok 2014 FÚRA s.r.o.
120.00 €
6/2014 Odchyt túlavého psa Vranovský útulok pre psov
60.00 €
2380137112 Toner Lyreco CE, SE
75.60 €
2343/14 Zmesový komunálny odpad FÚRA s.r.o.
722.49 €
20140161 Stoličky, kresla A-PEMA s.r.o.
504.80 €
7/2014 Odobratá strava hmotná núdza ZŠ s MŠ Tovarné - ŠJ
842.46 €
6/2014 Odobraté obedy ZŠ s MŠ Tovarné - ŠJ
63.55 €
20140052 Náradie Extratech s.r.o.
213.50 €
20140051 Náradie Extratech s.r.o.
38.45 €
FV33-103/2014 Materiál STAVMAT IN, spol s r.o.
44.40 €
1067883730 Nehlasové služby (SMS) Telefónica Slovakia, s.r.o.
4.09 €
FP1411065 Materiál DMJ MARKET s.r.o.
67.86 €
FM1441726 Materiál DMJ MARKET s.r.o.
134.18 €
0083556381 Mobilné služby Orange Slovensko, a.s.
46.99 €
1066096934 Nehlasové služby (SMS) Telefónica Slovakia, s.r.o.
3.72 €
142002113 Oprava dát, konzultácia IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
33.73 €
52014002 Materiál - látka na oponu ANJEL - metrový textil, s.r.o.
154.00 €
140093 Doména a webhosting webex media, s.r.o.
72.00 €
142702439 Update EA - v14.01 IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
218.08 €
5081401 Odhrňovanie snehu Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov
48.00 €
2118184336 Voda z povrchového odtoku Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
257.35 €
5758642997 Hlasové služby, internet Slovak Telekom, a.s.
66.70 €
FG1430071 Čistiace prostriedky DMJ MARKET s.r.o.
51.14 €
2210003429 Finančné vysporiadanie Východoslovenská energetika, a.s.
24.64 €
FV33-54/2014 Stavebný materiál STAVMAT IN, spol s r.o.
100.82 €
735/14 Zmesový komunálny odpad FÚRA s.r.o.
1074.47 €
2014003 Overenie účtovnej závierky - audit 2013 K.A.A.C spol. s r.o.
1200.00 €
2210003429 Elektrina - dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika, a.s.
2126.00 €
7302930127 Zemný plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1260.00 €
7302930126 Zemný plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
478.00 €
2/2014 Odobratá strava hmotná núdza ZŠ s MŠ Tovarné - ŠJ
906.34 €
1/2014 Odobraté obedy ZŠ s MŠ Tovarné - ŠJ
69.70 €
0009/2014 Demontáž vianočnej výzdoby Ing. Hajduk Ján - ELCOMP
164.16 €
FV33-49/2014 Miešačka STAVMAT IN, spol s r.o.
305.86 €
F2013099 ASUS notbook 2x - MŠ, ŠJ Tomko Peter, Ing.
800.00 €
14958/13 Spracovanie hlásení o vzniku odpadu FÚRA s.r.o.
14.40 €
FV/201400575 Kancelársky materiál Krídla s.r.o.
75.29 €
142701477 Update MZDY - v14.01 IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
43.68 €
2014003 Kancelársky materiál ALDA - EVA s.r.o.
10.98 €
2013039 Kancelársky materiál ALDA - EVA s.r.o.
127.57 €
2210003429 Finančné vysporiadanie Východoslovenská energetika, a.s.
1078.04 €
140051 Zriadenie webovej aplikácie webex media, s.r.o.
540.00 €
0083556381 Mobilné hovory Orange Slovensko, a.s.
41.59 €
20130400 Predplatné Vranovské Novinky Spektrum Stropkov, s.r.o.
33.10 €
3100373667 Obnovenie zab. značky Východoslovenská energetika, a.s.
8.80 €
1600040837 Pripojenie OM 1348869 Východoslovenská distribučná, a.s.
189.00 €
1140101 Práce na príprave a realizácii ohňostroja DEMOLEX s.r.o.
126.00 €
16012/13 Likvidácia odpadu VKK FÚRA s.r.o.
345.58 €
01/2014 Výroba a montáž kríža Peter Babinčák - TRI ES
155.00 €
012014 Odchyt psa Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec
32.00 €
2118075417 Voda z povrchového odtoku Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
259.54 €
15676/13 Zmesový komunálny odpad FÚRA s.r.o.
723.88 €
FG1430010 Čistiace prostriedky DMJ MARKET s.r.o.
93.71 €
2118074586 Vodné, stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2.65 €
VH/14/0264 Ročný poplatok za doménu CBS spol, s.r.o.
19.12 €
332887 Informácie o dotáciách a grantoch SAMNET - informačný systém samosprávy
32.86 €
99753174 Predplatné mesačníka Verejná správa 2014 PORADCA s.r.o.
39.00 €
0757661606 Hlasové služby, internet Slovak Telekom, a.s.
49.56 €
7272949501 Zemný plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
513.00 €
7272949502 Zemný plyn Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1300.00 €

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z. za rok 2013
pdf Faktúra za január 2013 zverejnené 15.4.2013
pdf Faktúry za február 2013 zverejnené 15.4.2013
pdf Faktúry za marec 2013 zverejnené 15.4.2013
pdf Faktúry za apríl 2013 zverejnené 10.5.2013
pdf Faktúry za máj 2013 zverejnené 13.8.2013
pdf Faktúry za jún 2013 zverejnené 14.8.2013
pdf Faktúry za júl 2013 zverejnené 14.8.2013
pdf Faktúry za august 2013 zverejnené 5.9.2013
pdf Faktúry za september 2013 zverejnené 4.11.2013
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z. za mesiac december 2012
December 2012 - faktúry
pdf Faktúry za mesiac december 2012
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z. za mesiac november 2012
November 2012 - faktúry
pdf Faktúry za mesiac november 2012
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z. za mesiac október 2012
Október 2012 - faktúry
pdf Faktúry za mesiac október 2012
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z. za mesiac september 2012
Faktúry 2012 - september
pdf Faktúry za mesiac september 2012
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z. za mesiac august 2012
August 2012 - faktúry
pdf Faktúry za mesiac august 2012
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z. za mesiac júl 2012
Júl 2012 - faktúry
pdf Faktúry za mesiac júl 2012
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z. za mesiac jún 2012
Jún 2012 - faktúry
pdf Faktúry za mesiac jún 2012
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z. za mesiac máj 2012
Máj 2012 - faktúry
pdf Faktúry za mesiac máj 2012
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z. za mesiac apríl 2012
Apríl 2012 - faktúry
pdf Faktúry za mesiac apríl 2012
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z. za mesiac marec 2012
Marec 2012 - faktúry
pdf Faktúry za mesiac marec 2012
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z. za mesiac február 2012
Február 2012 - faktúry
pdf Faktúry za mesiac február 2012
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z. za mesiac január 2012
Január 2012 - faktúry
pdf Faktúry za mesiac január 2012 - 1 strana
pdf Faktúry za mesiac január 2012 - 2 strana
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Faktúry 2011/11
doc 1
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Faktúry 2011/09
doc 1
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Faktúry 2011/03
doc 1
doc 2
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Faktúry 2011/02
jpg 1
jpg 2
jpg 3
jpg 4
jpg 5
jpg 6
jpg 7
jpg 8
jpg 9
jpg 10
jpg 11
jpg 12
jpg 13
jpg 14
jpg 15
jpg 16
jpg 17
jpg 18
jpg 19
jpg 20
jpg 21
jpg 22
jpg 23
jpg 24
jpg 25
jpg 26
jpg 27
jpg 28
jpg 29
jpg 30
jpg 31
jpg 32
jpg 33
jpg 34
jpg 35
jpg 36
jpg 37
jpg 38
jpg 39
jpg 40
jpg 41
jpg 42
jpg 43
jpg 44
jpg 45
jpg 46
jpg 47
jpg 48
jpg 49
jpg 50
jpg 51
jpg 52
jpg 53
jpg 54
jpg 55
jpg 56
jpg 57
jpg 58
jpg 58-1
jpg 59
jpg 60
jpg 61
jpg 62
jpg 63
jpg 64
jpg 65
jpg 66
jpg 67
jpg 68
jpg 69
jpg 70
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Faktúry 2011/01
jpg F10
jpg F11
jpg F11/2
jpg F13
jpg F14
jpg F15
jpg F16
jpg F17
jpg F18
jpg F19
jpg F20
jpg F21
jpg F22
jpg F23
jpg F24
jpg F25
jpg F26
jpg F27
jpg F28
jpg F29
jpg F30
jpg F31
jpg F32
jpg F33
jpg F34