• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Faktúry

Zverejnenie faktúr za 03/2016
Zverejnenie faktúr za 03/2016
(480.47 kb)
Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zasielanie informácii o dotáciách a grantoch Odb.: Obec Tovarné
Dod.: SAMNET - informačný systém samosprávy
32.86 €
Zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tovarné
Dod.: FÚRA s.r.o.
719.26 €
Zemný plyn Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1269.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
424.00 €
Vodo-inštalačný materiál Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ondřej Fober - FOBER
672.45 €
Telefónne služby Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
65.02 €
Členské Odb.: Obec Tovarné
Dod.: MAS Pod hradom Čičva
530.50 €
Zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tovarné
Dod.: FÚRA s.r.o.
720.60 €
Voda z povrchového odtoku Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
263.72 €
Zemný plyn Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
177.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
101.00 €
Nákup materiálu Odb.: Obec Tovarné
Dod.: STAVMAT IN, spol s r.o.
329.69 €
Odborná spôsobilosť Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Milan Groško - MGP
50.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
2216.00 €
Autobusová preprava Odb.: Obec Tovarné
Dod.: MAD Radovan Kos
180.00 €
Nákup čistiacich prostriedkov Odb.: Obec Tovarné
Dod.: DMJ MARKET s.r.o.
41.69 €
Mulčovanie Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov
59.04 €
Update mzdy - v14.07 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
20.28 €
Mobilné služby Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
45.49 €
Mobilné služby Odb.: Obec Tovarné
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
15.60 €
Projektová dokumentácia Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Prodap, s. r. o.
5940.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Krídla s.r.o.
56.57 €
Prenájom autobusu Odb.: Obec Tovarné
Dod.: SAD Humenné, a.s.
272.80 €
Nákup chladiacich zariadení Odb.: Obec Tovarné
Dod.: GASTROLUX s.r.o.
1557.60 €
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu Odb.: Obec Tovarné
Dod.: FÚRA s.r.o.
14.40 €
Vývoz VKK Odb.: Obec Tovarné
Dod.: FÚRA s.r.o.
152.76 €
Organizácia verejného obstarávania Odb.: Obec Tovarné
Dod.: INPRO POPRAD s.r.o.
300.00 €
Nákup čistiacich prostriedkov Odb.: Obec Tovarné
Dod.: DMJ MARKET s.r.o.
30.11 €
Telefónne služby Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
59.06 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
90.17 €
Voda z povrchového odtoku Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
255.22 €
Zemný plyn Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
101.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
192.00 €
Zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tovarné
Dod.: FÚRA s.r.o.
723.79 €
Výroba a montáž dreveného mostíka Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Peter Babinčák - TRI ES
550.00 €
Odobratá strava hmotná núdza Odb.: Obec Tovarné
Dod.: ZŠ s MŠ Tovarné - ŠJ
722.13 €
Odobraté obedy Odb.: Obec Tovarné
Dod.: ZŠ s MŠ Tovarné - ŠJ
123.00 €
Krájačka zeleniny Odb.: Obec Tovarné
Dod.: EUROGASTROP s.r.o.
838.80 €
Kotúče do krájača zeleniny Odb.: Obec Tovarné
Dod.: EUROGASTROP s.r.o.
240.00 €
Vývoz jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Tovarné
Dod.: FÚRA s.r.o.
36.00 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
95.47 €
Nákup tovaru MDD Odb.: Obec Tovarné
Dod.: DMJ MARKET s.r.o.
126.13 €
Informačná brožúra Wellness II Odb.: Obec Tovarné
Dod.: UMP SK s.r.o.
90.00 €
Poplatok za ročné vedenie účtu Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
39.96 €
Zemný plyn Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
199.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
109.00 €
Mobilné služby Odb.: Obec Tovarné
Dod.: O2 Slovakia s.r.o.
3.84 €
Mobilné služby Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
54.04 €
Nákup tovaru MDD Odb.: Obec Tovarné
Dod.: DMJ MARKET s.r.o.
119.66 €
Prenájom skakacieho hradu Odb.: Obec Tovarné
Dod.: OKNA MARTIN TRADE s.r.o.
100.00 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Lyreco CE, SE
57.91 €
Atramentová tlačiareň Odb.: Obec Tovarné
Dod.: ŠEVT a.s.
169.00 €
Vývoz VKK Odb.: Obec Tovarné
Dod.: FÚRA s.r.o.
360.32 €
Tlač Obecných novín Odb.: Obec Tovarné
Dod.: INPROST s.r.o.
15.60 €
Medaily a stuhy MDD Odb.: Obec Tovarné
Dod.: VIVA TRADE s.r.o.
81.12 €
Zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tovarné
Dod.: FÚRA s.r.o.
722.89 €
Vypracovanie GP 66/2014 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: GP - 3 s.r.o.
300.00 €
Rekonštrukcia chodníka Odb.: Obec Tovarné
Dod.: FEDAN s.r.o.
6597.85 €
Odobratá strava HN Odb.: Obec Tovarné
Dod.: ZŠ s MŠ Tovarné - ŠJ
805.70 €
Odobraté obedy Odb.: Obec Tovarné
Dod.: ZŠ s MŠ Tovarné - ŠJ
71.75 €
Úprava terénu Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov
70.20 €
Vyúčtovanie zemného plynu Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-873.43 €
Vyúčtovanie zemného plynu Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
-2227.15 €
Mobilný telefón Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Telefónica Slovakia, s.r.o.
4.08 €
Stavebny material Odb.: Obec Tovarné
Dod.: STAVMAT IN, spol s r.o.
497.38 €
Mobilný telefón Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.45 €
Kontrola hasiacich prístrojov Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Jozef Hurný
52.68 €
Vývoz VKK Odb.: Obec Tovarné
Dod.: FÚRA s.r.o.
180.09 €
Voda z povrchového odtoku Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
255.22 €
Materiál Odb.: Obec Tovarné
Dod.: DMJ MARKET s.r.o.
34.97 €
Zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tovarné
Dod.: FÚRA s.r.o.
721.60 €
Telefón, internet Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
62.65 €
Materiál Odb.: Obec Tovarné
Dod.: DMJ MARKET s.r.o.
134.18 €
Materiál Odb.: Obec Tovarné
Dod.: DMJ MARKET s.r.o.
67.86 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
2216.00 €
Kontrola, čistenie a revízia Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Jozef Gazdík
96.00 €
Odobratá strava HN Odb.: Obec Tovarné
Dod.: ZŠ s MŠ Tovarné - ŠJ
669.15 €
Odobraté obedy Odb.: Obec Tovarné
Dod.: ZŠ s MŠ Tovarné - ŠJ
102.50 €
Mobilný telefón Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Telefónica Slovakia, s.r.o.
4.86 €
Mobilný telefón Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
48.79 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Lyreco CE, SE
101.78 €
Zemný plyn Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
651.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
299.00 €
Hlásenie o vzniku odpadu Odb.: Obec Tovarné
Dod.: FÚRA s.r.o.
14.40 €
Kartografické práce Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ján Mažerik
250.00 €
Vývoz VKK Odb.: Obec Tovarné
Dod.: FÚRA s.r.o.
378.98 €
Mulčovanie Dod.: Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov
24.00 €
Právne služby Odb.: Obec Tovarné
Dod.: JUDr. Beáta Krausová, advokátka
160.00 €
Telefón, internet Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
57.25 €
Voda z povrchového odtoku Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
263.72 €
Zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tovarné
Dod.: FÚRA s.r.o.
724.68 €
Účtovné súvzťažnosti Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
26.30 €
Verejný prenos prostr. tech. zariadenia Odb.: Obec Tovarné
Dod.: SLOVGRAM
33.50 €
Stavebný materiál Odb.: Obec Tovarné
Dod.: STAVMAT IN, spol s r.o.
236.87 €
Revízia Odb.: Obec Tovarné
Dod.: ELEKTROMONTÁŽE Vranov s.r.o.
100.00 €
Odobraté obedy Odb.: Obec Tovarné
Dod.: ZŠ s MŠ Tovarné - ŠJ
86.10 €
Odobratá strava hmotná núdza Odb.: Obec Tovarné
Dod.: ZŠ s MŠ Tovarné - ŠJ
590.60 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
151.16 €
Stavebný materiál Odb.: Obec Tovarné
Dod.: STAVMAT IN, spol s r.o.
78.85 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Lyreco CE, SE
31.20 €
Mobilné služby Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
51.34 €
Školské potreby hmotná núdza Odb.: Obec Tovarné
Dod.: MEGGY s.r.o.
962.80 €
Zameranie polohopisu a výškopisu Odb.: Obec Tovarné
Dod.: GP - 3 s.r.o.
720.00 €
Nehlasové služby (SMS) Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Telefónica Slovakia, s.r.o.
4.08 €
Plastové odpadové nádoby Odb.: Obec Tovarné
Dod.: FEREX s.r.o.
322.90 €
Odpadkové koše Odb.: Obec Tovarné
Dod.: TechnoBank s.r.o.
203.20 €
Projektová dokumentácia Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ing. Dana Betáková
611.00 €
Prevedené práce FI Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ing. Martin Hatala HatMax
980.00 €
Monitorovacia správa č. 1 VO Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ramont Building, s. r. o.
250.00 €
Elektromontážne práce Odb.: Obec Tovarné
Dod.: ELEKTROMONTÁŽE Vranov s.r.o.
97.00 €
Revízia FI Odb.: Obec Tovarné
Dod.: ELEKTROMONTÁŽE Vranov s.r.o.
100.00 €
Hlasové služby, internet Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
62.15 €
Voda z povrchového odtoku Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
238.20 €
Olej, filter Odb.: Obec Tovarné
Dod.: DUVALO s.r.o.
35.60 €
Dodané červené vrecia na KO Odb.: Obec Tovarné
Dod.: FÚRA s.r.o.
19.80 €
Stavebný materiál Odb.: Obec Tovarné
Dod.: STAVMAT IN, spol s r.o.
40.07 €
Zemný plyn Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
419.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1188.00 €
Tlač harmonogramov na rok 2014 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: FÚRA s.r.o.
120.00 €
Odchyt túlavého psa Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Vranovský útulok pre psov
60.00 €
Toner Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Lyreco CE, SE
75.60 €
Zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tovarné
Dod.: FÚRA s.r.o.
722.49 €
Stoličky, kresla Odb.: Obec Tovarné
Dod.: A-PEMA s.r.o.
504.80 €
Odobratá strava hmotná núdza Odb.: Obec Tovarné
Dod.: ZŠ s MŠ Tovarné - ŠJ
842.46 €
Odobraté obedy Odb.: Obec Tovarné
Dod.: ZŠ s MŠ Tovarné - ŠJ
63.55 €
Náradie Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Extratech s.r.o.
213.50 €
Náradie Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Extratech s.r.o.
38.45 €
Materiál Odb.: Obec Tovarné
Dod.: STAVMAT IN, spol s r.o.
44.40 €
Nehlasové služby (SMS) Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Telefónica Slovakia, s.r.o.
4.09 €
Materiál Odb.: Obec Tovarné
Dod.: DMJ MARKET s.r.o.
67.86 €
Materiál Odb.: Obec Tovarné
Dod.: DMJ MARKET s.r.o.
134.18 €
Mobilné služby Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
46.99 €
Nehlasové služby (SMS) Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Telefónica Slovakia, s.r.o.
3.72 €
Oprava dát, konzultácia Odb.: Obec Tovarné
Dod.: IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
33.73 €
Materiál - látka na oponu Odb.: Obec Tovarné
Dod.: ANJEL - metrový textil, s.r.o.
154.00 €
Doména a webhosting Odb.: Obec Tovarné
Dod.: webex media, s.r.o.
72.00 €
Update EA - v14.01 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
218.08 €
Odhrňovanie snehu Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov
48.00 €
Voda z povrchového odtoku Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
257.35 €
Hlasové služby, internet Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
66.70 €
Čistiace prostriedky Odb.: Obec Tovarné
Dod.: DMJ MARKET s.r.o.
51.14 €
Finančné vysporiadanie Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
24.64 €
Stavebný materiál Odb.: Obec Tovarné
Dod.: STAVMAT IN, spol s r.o.
100.82 €
Zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tovarné
Dod.: FÚRA s.r.o.
1074.47 €
Overenie účtovnej závierky - audit 2013 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: K.A.A.C spol. s r.o.
1200.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
2126.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1260.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
478.00 €
Odobratá strava hmotná núdza Odb.: Obec Tovarné
Dod.: ZŠ s MŠ Tovarné - ŠJ
906.34 €
Odobraté obedy Odb.: Obec Tovarné
Dod.: ZŠ s MŠ Tovarné - ŠJ
69.70 €
Demontáž vianočnej výzdoby Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ing. Hajduk Ján - ELCOMP
164.16 €
Miešačka Odb.: Obec Tovarné
Dod.: STAVMAT IN, spol s r.o.
305.86 €
ASUS notbook 2x - MŠ, ŠJ Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Tomko Peter, Ing.
800.00 €
Spracovanie hlásení o vzniku odpadu Odb.: Obec Tovarné
Dod.: FÚRA s.r.o.
14.40 €
Kancelársky materiál Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Krídla s.r.o.
75.29 €
Update MZDY - v14.01 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
43.68 €
Kancelársky materiál Odb.: Obec Tovarné
Dod.: ALDA - EVA s.r.o.
10.98 €
Kancelársky materiál Odb.: Obec Tovarné
Dod.: ALDA - EVA s.r.o.
127.57 €
Finančné vysporiadanie Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
1078.04 €
Zriadenie webovej aplikácie Odb.: Obec Tovarné
Dod.: webex media, s.r.o.
540.00 €
Mobilné hovory Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Orange Slovensko, a.s.
41.59 €
Predplatné Vranovské Novinky Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Spektrum Stropkov, s.r.o.
33.10 €
Obnovenie zab. značky Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Východoslovenská energetika, a.s.
8.80 €
Pripojenie OM 1348869 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
189.00 €
Práce na príprave a realizácii ohňostroja Odb.: Obec Tovarné
Dod.: DEMOLEX s.r.o.
126.00 €
Likvidácia odpadu VKK Odb.: Obec Tovarné
Dod.: FÚRA s.r.o.
345.58 €
Výroba a montáž kríža Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Peter Babinčák - TRI ES
155.00 €
Odchyt psa Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec
32.00 €
Voda z povrchového odtoku Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
259.54 €
Zmesový komunálny odpad Odb.: Obec Tovarné
Dod.: FÚRA s.r.o.
723.88 €
Čistiace prostriedky Odb.: Obec Tovarné
Dod.: DMJ MARKET s.r.o.
93.71 €
Vodné, stočné Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
2.65 €
Ročný poplatok za doménu Odb.: Obec Tovarné
Dod.: CBS spol, s.r.o.
19.12 €
Informácie o dotáciách a grantoch Odb.: Obec Tovarné
Dod.: SAMNET - informačný systém samosprávy
32.86 €
Predplatné mesačníka Verejná správa 2014 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: PORADCA s.r.o.
39.00 €
Hlasové služby, internet Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
49.56 €
Zemný plyn Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
513.00 €
Zemný plyn Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
1300.00 €

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z. za rok 2013
pdf Faktúra za január 2013 zverejnené 15.4.2013
pdf Faktúry za február 2013 zverejnené 15.4.2013
pdf Faktúry za marec 2013 zverejnené 15.4.2013
pdf Faktúry za apríl 2013 zverejnené 10.5.2013
pdf Faktúry za máj 2013 zverejnené 13.8.2013
pdf Faktúry za jún 2013 zverejnené 14.8.2013
pdf Faktúry za júl 2013 zverejnené 14.8.2013
pdf Faktúry za august 2013 zverejnené 5.9.2013
pdf Faktúry za september 2013 zverejnené 4.11.2013
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z. za mesiac december 2012
December 2012 - faktúry
pdf Faktúry za mesiac december 2012
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z. za mesiac november 2012
November 2012 - faktúry
pdf Faktúry za mesiac november 2012
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z. za mesiac október 2012
Október 2012 - faktúry
pdf Faktúry za mesiac október 2012
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z. za mesiac september 2012
Faktúry 2012 - september
pdf Faktúry za mesiac september 2012
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z. za mesiac august 2012
August 2012 - faktúry
pdf Faktúry za mesiac august 2012
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z. za mesiac júl 2012
Júl 2012 - faktúry
pdf Faktúry za mesiac júl 2012
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z. za mesiac jún 2012
Jún 2012 - faktúry
pdf Faktúry za mesiac jún 2012
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z. za mesiac máj 2012
Máj 2012 - faktúry
pdf Faktúry za mesiac máj 2012
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z. za mesiac apríl 2012
Apríl 2012 - faktúry
pdf Faktúry za mesiac apríl 2012
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z. za mesiac marec 2012
Marec 2012 - faktúry
pdf Faktúry za mesiac marec 2012
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z. za mesiac február 2012
Február 2012 - faktúry
pdf Faktúry za mesiac február 2012
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z. za mesiac január 2012
Január 2012 - faktúry
pdf Faktúry za mesiac január 2012 - 1 strana
pdf Faktúry za mesiac január 2012 - 2 strana
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Faktúry 2011/11
doc 1
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Faktúry 2011/09
doc 1
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Faktúry 2011/03
doc 1
doc 2
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Faktúry 2011/02
jpg 1
jpg 2
jpg 3
jpg 4
jpg 5
jpg 6
jpg 7
jpg 8
jpg 9
jpg 10
jpg 11
jpg 12
jpg 13
jpg 14
jpg 15
jpg 16
jpg 17
jpg 18
jpg 19
jpg 20
jpg 21
jpg 22
jpg 23
jpg 24
jpg 25
jpg 26
jpg 27
jpg 28
jpg 29
jpg 30
jpg 31
jpg 32
jpg 33
jpg 34
jpg 35
jpg 36
jpg 37
jpg 38
jpg 39
jpg 40
jpg 41
jpg 42
jpg 43
jpg 44
jpg 45
jpg 46
jpg 47
jpg 48
jpg 49
jpg 50
jpg 51
jpg 52
jpg 53
jpg 54
jpg 55
jpg 56
jpg 57
jpg 58
jpg 58-1
jpg 59
jpg 60
jpg 61
jpg 62
jpg 63
jpg 64
jpg 65
jpg 66
jpg 67
jpg 68
jpg 69
jpg 70
Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z.
Faktúry 2011/01
jpg F10
jpg F11
jpg F11/2
jpg F13
jpg F14
jpg F15
jpg F16
jpg F17
jpg F18
jpg F19
jpg F20
jpg F21
jpg F22
jpg F23
jpg F24
jpg F25
jpg F26
jpg F27
jpg F28
jpg F29
jpg F30
jpg F31
jpg F32
jpg F33
jpg F34