• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Objednávky

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Montáž osvetlenia Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Marián Šmajda
2203.00 €
Objednávka na stĺpy Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Horup International, s. r. o.
1597.32 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia a výmena strechy na budove obecného úradu a kultúrneho domu v obci Tovarné Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Prodap, s. r. o.
5040.00 €
Výstavba chodníka pre peších a cyklistov v extraviláne obce Tovarné a Oprava miestnych komunikácií Odb.: Obec Tovarné
Dod.: MIDEY s.r.o.
330.00 €
Vypracovanie energetického certifikátu na budovu OcÚ Odb.: Obec Tovarné
Dod.: DELWAY s. r. o.
400.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu : Dobudovanie futbalovej infraštruktúry- kontajnerové šatne a toalety na parc. č. 268/1 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: DD-ARCH s.r.o.
1680.00 €
Servis plynových kotlov a spotrebičov v BD1 na súpisnom čísle 215 v 14 bytovom dome Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Banik a syn s.r.o.
700.00 €
Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty parciel Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ing. Elena Kopsová
70.00 €
Archeologický výskum a jeho vypracovanie - oporný múr OM1 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: ARCHEOVÝSKUM s.r.o.
2880.00 €
Objednávka na zhotovenie mreží Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ing. Štefan Hreško - S. H. S.
418.30 €
Archeologický výskum Odb.: Obec Tovarné
Dod.: ARCHEOVÝSKUM s.r.o.
0.00 €
Likvidácia drobného stavebného odpadu Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
23.70 €
Objednávka pozinkovaných roštov Odb.: Obec Tovarné
Dod.: HUDÁK, spol. s r.o.
1440.00 €
Objednávka pozinkovaných roštov Dod.: HUDÁK, spol. s r.o.
1440.00 €
Vypracovanie PD projektu: Úprava verejného priestranstva v obci Tovarné Odb.: Obec Tovarné
Dod.: BOSKOV s.r.o.
1560.00 €
Vypracovanie PD projektu: Úprava verejného priestranstva v obci Tovarné Dod.: BOSKOV s.r.o.
1560.00 €
Vystúpenie na obecných slávnostiach Deň Tovarňanov Odb.: Obec Tovarné
Dod.: PUĽS
1800.00 €
Stavebné práce Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Andrej Habiňák
0.00 €
Kompletná príprava Žiadosti o NFP projektu: " Rozšírenie kapacity MŠ " Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
1800.00 €
Vypracovanie a podanie žiadosti o NFP pre projekt "Zberný dvor v obci Tovarné" Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
1800.00 €
Objednávka na dobytový materiál a prepravné Odb.: Obec Tovarné
Dod.: UNIMONT - VMS s.r.o.
823.68 €
Rekonštrukcia sociálnych zariadení obecného úradu Tovarné Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Andrej Habiňák
4643.00 €
Objednávka dopravných značiek Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Plutko s.r.o.
0.00 €
Objednávka gastro zariadení Odb.: Obec Tovarné
Dod.: ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.
4164.00 €
Objednávka kameniva frakcie 4-8 mm Odb.: Obec Tovarné
Dod.: VSK MINERAL s.r.o.
0.00 €
Objednávka kameniva frakcie 4-8 mm Dod.: VSK MINERAL s.r.o.
0.00 €
Objednávka kameniva frakcie 4-8 mm Dod.: VSK MINERAL s.r.o.
0.00 €
Vypracovanie architektonickej štúdie v rámci projektu "Rozšírenie kapacity MŠ v obci Tovarné" Odb.: Obec Tovarné
Dod.: TERA green, s.r.o.
1200.00 €
Realizácia verejného obstarávania v rámci projektu:"Rozšírenie kapacity MŠ v obci Tovarné" na výber projektanta Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
300.00 €
Realizácia verejného obstarávania v rámci projektu:"Rozšírenie kapacity MŠ v obci Tovarné Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
2100.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie MK 234/33 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ing. Dana Betáková
2970.00 €
Pretlakové vozidlo na vyčistenie vpustu pri súpisnom čísle 119 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Správa a údržba ciest PSK, oblasť Vranov nad Topľou
0.00 €
Objednávka obrubníkov - 2.časť Odb.: Obec Tovarné
Dod.: STAVMAT STAVEBNINY, s .r. o.
496.50 €
Objednávka obrubníkov Odb.: Obec Tovarné
Dod.: STAVMAT STAVEBNINY, s .r. o.
734.52 €
Vypracovanie znaleckého posudku Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ing. Ján Fučila
200.00 €
Vypracovanie znaleckého posudku Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ing. Elena Kopsová
200.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia domu smútku v obci Tovarné" Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Inžinierska agentúra s.r.o.
4800.00 €
Pokládka asfaltového koberca na chodníku v oddychovej zóne obce Tovarné Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Janeko, s. .r. o.
1135.44 €
Oplotenie detského ihriska pri budove MŠ a ŠJ v obci Tovarné Odb.: Obec Tovarné
Dod.: GEMER KOVO s.r.o.
1698.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Tovarné" Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Inžinierska agentúra s.r.o.
2400.00 €
priekopové žľaby, pozinkované rošty Odb.: Obec Tovarné
Dod.: STAVMAT STAVEBNINY, s .r. o.
4134.48 €
štrk na betónovanie 0-16 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Profil Invest Slovakia, s.r.o.
98.16 €
Práce pretlakovým strojom pri ceste II/558 po povodni dňa 23.6.2017 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Správa a údržba ciest PSK, oblasť Vranov nad Topľou
0.00 €
Práce strojom po povodni dňa 23.6.2017, čistenie rigolov, čistenie od nánosov bahna, vývoz nánosov nákl. vozidlom, úprava časti svahu pri MK Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov
0.00 €
Zvony do domu smútku Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ing. Pavol Kapráľ - KAPA A
710.40 €
Dopravná značka "daj prednosť v jazde" Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Plutko s. r. o.
152.52 €
Poradenská činnosť VO Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Zuzana Koonkoľová - LUNAS
250.00 €
Kopírovací sroj Odb.: Obec Tovarné
Dod.: IKARO, s. r. o.
864.00 €
Prepravné služby Odb.: Obec Tovarné
Dod.: AGRETRANS s. r. o.
0.00 €
Zemné práce so strojom JCB Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Podielnícke družstvo Ondava Stropkov
0.00 €
Zabezpečenie verejného obstarávania zákazky cez EKS - nákup zemného plynu Odb.: Obec Tovarné
Dod.: ALI TENDER s. r. o.
200.00 €
Dodávka zemného plynu Odb.: Obec Tovarné
Dod.: MAGNA ENERGIA, a. s.
0.00 €
Hasičské uniformy Odb.: Obec Tovarné
Dod.: HannaH, s. r. o.
572.52 €
Školenie . základná príprava DHZ obce Tovarné Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Odborná škola
300.00 €
Prečistenie odtokového rigolu popri miestnej komunikácií, čistenie nánosov bahna a následný vývoz nákladným vozidlom, úprava časti svahu pri MK Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov
0.00 €
Digitálna ortofotomapa, adresný systém Odb.: Obec Tovarné
Dod.: GEODETICCA, s. r. o.
305.25 €
Stavebný dozor pri realizácii stavby "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Tovarné" Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ing. Jaroslav Drotarovský
790.00 €
Vypracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Tovarné" Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ing. Dana Betáková
2900.00 €
ušitie 10 ks blúzok a 10 ks lajbikov Odb.: Obec Tovarné
Dod.: NADZAM COMPANY s. r. o.
1000.00 €
Oprava 2 ks komínových telies Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Michal Husák - kominárstvo
516.00 €
Materiál do domu smútku Odb.: Obec Tovarné
Dod.: STAVMAT STAVEBNINY, s .r. o.
0.00 €
Prečistenie kanalizácie pretlakovým vozom Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov na budovách vo vlastníctve obce Tovarné Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ján Šoltés
0.00 €
Čistenie rigolu + vývoz v rámci obce, osadenie betónových skruží Odb.: Obec Tovarné
Dod.: ZVP SPOL s. r. o.
600.00 €
zeolitový kameň Odb.: Obec Tovarné
Dod.: VSK PRO - ZEO s. r. o.
0.00 €
Spracovanie programu rozvoja obcí Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Karpatský rozvojový inštitút, o. z.
1500.00 €
Vystúpenie FS Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Obec Dlhé Klčovo
250.00 €
Znalecký posudok Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Eva Čech-Špireková
0.00 €
Verejné obstarávanie Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Zuzana Koonkoľová - LUNAS
300.00 €
Objednávka yemných prác Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Vodostav Vranov, s. r. o.
40.00 €
Dovoz asfaltovej drti a planírovanie pozemku pri ZŠ s MŠ Tovarné Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ján Mražík
570.00 €
Dovoz asfaltovej drti a planírovanie pozemku pri DS Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ján Mražík
615.00 €
Medaily MDD Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Obec Tovarné
75.00 €
Úprava terénu parkovisko pri DS Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ján Mražík
930.00 €
Dodanie súlepu máp Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Lea Hnatevičová
299.96 €
Výroba závesu a jeho montáž na rúru o prieme 200 mm Odb.: Obec Tovarné
Dod.: MaR SYSTÉMY - Slavomír Šnajder
40.00 €
Dopravné značky B1, E1 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Plutko s. r. o.
104.76 €
Dopravné značky B1, E1 Dod.: Plutko s. r. o.
104.76 €
zemné práce Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ján Mražík
30.00 €
Porealizačné zameranie stavby -FI šatne Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ján Mažerik
0.00 €
Vypracovanie NMS Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ramont Building, s. r. o.
250.00 €