• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Objednávky

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 89)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
SL / 20210006 Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie vrátane inžinierskych sietí na stavbu "Bytový dom na par.č. 268/1 v KU Tovarné" Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ing. arch Eva Kupčihová, autorizovaný architekt
2700 €
SL / 20210005 Zber, preprava a likvidácia BRKO na základe cenovej ponuky zo dňa 03.03.2021 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
0 €
SL / 20210004 Dodávka a montáž kamery na základe cenovej ponuky zo dňa 8.3.2021 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: KAMTEL, s. r. o., Kendice
476.4 €
SL / 20210003 Dodávka a montáž schodiska do veľkej sály KD Odb.: Obec Tovarné
Dod.: UNIMONT - VMS s.r.o.
3840 €
SL / 20210002 Vypracovanie projektovej dokumentácie schodiska na balkón veľkej sály KD Odb.: Obec Tovarné
Dod.: UNIMONT - VMS s.r.o.
720 €
SL / 20210001 Vypracovanie statického posudku z dôvodu možnej nadstavby na budovu bývalej MŠ par. č. 278/2 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: INŽINIERSKÝ ATELIÉR, s. r. o.
480 €
MA / 20200003 Dodávka a montáž dverí Gealan S8000 biele Odb.: Obec Tovarné
Dod.: STAON OKNA s.r.o.
1255 €
SL / 20200011 Vypracovanie statického posudku stavby na parc. č. 278/2 CKN Odb.: Obec Tovarné
Dod.: DD-ARCH s.r.o.
996 €
SL / 20200010 Montáž osvetlenia Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Marián Šmajda
2203 €
MA / 20200002 Objednávka na stĺpy Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Horup International, s. r. o.
1597.32 €
SL / 20200009 Vypracovanie projektovej dokumentácie - Rekonštrukcia a výmena strechy na budove obecného úradu a kultúrneho domu v obci Tovarné Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Prodap, s. r. o.
5040 €
SL / 20200008 Výstavba chodníka pre peších a cyklistov v extraviláne obce Tovarné a Oprava miestnych komunikácií Odb.: Obec Tovarné
Dod.: MIDEY s.r.o.
330 €
SL / 2000007 Vypracovanie energetického certifikátu na budovu OcÚ Odb.: Obec Tovarné
Dod.: DELWAY s. r. o.
400 €
SL / 20200006 Vypracovanie projektovej dokumentácie k projektu : Dobudovanie futbalovej infraštruktúry- kontajnerové šatne a toalety na parc. č. 268/1 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: DD-ARCH s.r.o.
1680 €
SL / 20200005 Servis plynových kotlov a spotrebičov v BD1 na súpisnom čísle 215 v 14 bytovom dome Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Banik a syn s.r.o.
700 €
SL / 20200004 Vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty parciel Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ing. Elena Kopsová
70 €
SL / 20200003 Archeologický výskum a jeho vypracovanie - oporný múr OM1 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: ARCHEOVÝSKUM s.r.o.
2880 €
MA / 20200001 Objednávka na zhotovenie mreží Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Ing. Štefan Hreško - S. H. S.
418.3 €
SL/20200002 Archeologický výskum Odb.: Obec Tovarné
Dod.: ARCHEOVÝSKUM s.r.o.
0 €
SL/20200001 Likvidácia drobného stavebného odpadu Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
23.7 €