• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 491)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
175/2021 Prenájom hrobového miesta Odb.: Eva Šnajderová
Dod.: Obec Tovarné
10 €
174/2021 Prenájom hrobového miesta Odb.: Eva Šnajderová
Dod.: Obec Tovarné
10 €
158/2021 Prenájom hrobového miesta Odb.: Margita Ivanová
Dod.: Obec Tovarné
10 €
157/2021 Prenájom hrobového miesta Odb.: Margita Ivanová
Dod.: Obec Tovarné
10 €
156/2021 Prenájom hrobového miesta Odb.: Margita Ivanová
Dod.: Obec Tovarné
10 €
155/2021 Prenájom hrobového miesta Odb.: Margita Ivanová
Dod.: Obec Tovarné
10 €
107/2021 Prenájom hrobového miesta Odb.: Margita Ivanová
Dod.: Obec Tovarné
10 €
ZD/01/2021/OS Uskutočnenie stavebných prác zákazky "OcÚ a kultúrny dom - stavebné úpravy" Odb.: Obec Tovarné
Dod.: CONSTRUCTOR EU, s.r.o.
85620 €
173/2021 Prenájom hrobového miesta Odb.: Magdaléna Hobľáková
Dod.: Obec Tovarné
10 €
172/2021 Prenájom hrobového miesta Odb.: Eva Kollárčiková
Dod.: Obec Tovarné
10 €
171/2021 Prenájom hrobového miesta Odb.: Eva Kollárčiková
Dod.: Obec Tovarné
10 €
170/2021 Prenájom hrobového miesta Odb.: Eva Kollárčiková
Dod.: Obec Tovarné
10 €
169/2021 Prenájom hrobového miesta Odb.: Eva Kollárčiková
Dod.: Obec Tovarné
10 €
168/2021 Prenájom hrobového miesta Odb.: Eva Kollárčiková
Dod.: Obec Tovarné
10 €
18102021 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do užívania plochu o výmere 0,68 m2 Odb.: Packeta Slovakia s. r. o.
Dod.: Obec Tovarné
1.2 €
167/2021 Prenájom hrobového miesta Odb.: Mária Demčáková
Dod.: Obec Tovarné
20 €
4419014867 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Odb.: Obec Tovarné
Dod.: KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
121.72 €
1 Obsah Dodatku č. 1 Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Janeko, s. .r. o.
N20200313002D04 Zmluvné strany sa dohodli na obsahu dodatku Odb.: Obec Tovarné
Dod.: Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
6952.24 €
166/2021 Prenájom hrobového miesta Odb.: Anna Bobeničová
Dod.: Obec Tovarné
10 €
Generované portálom Uradne.sk

Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
doc Zmluva č.1 - K.A.A.C. spol. s r.o.
doc Zmluva č.2 - DM SERVIS
jpg Zmluva č.3 - ZŠ s MŠ Tovarné
doc Zmluva č.4 - Prorigine s.r.o. Bratislava
doc Zmluva č.5 - MUDr. Tibor Kočíš
doc Zmluva č.6 - Ministerstvo hospodárstva SR
doc Zmluva č.7 - Patrik Jevický
doc Zmluva č.8 - Marta Korubová
doc Zmluva č.9 - IWIN SERVICES,spol.s r.o.
doc Zmluva č.10 - LÍNIA s.r.o. Košice
doc Dodatok č.1 k zmluve č.10 LÍNIA s.r.o. Košice
doc Zmluva č.11-Obvodný úrad Prešov
doc Dodatok č.3 k zmluve č.6
doc Zmluva č.12 - EXOTA Vranov
doc Zmluva č.13 - EXOTA Vranov
doc Dodatok č.1 k zmluve MUDr.Tibor Kočíš
doc Dodatok č. 1 k dohode o dodávke stravy zo dňa 01.03.2011
doc Výpoveď poistnej zmluvy Produkt 10
doc Zmluva č.14 -Andrea Hanuliaková
pdf Zmluva č.15 - Úrad vlády SR
pdf Zmluva č.16 - JARD s.r.o. Žalobín 89
pdf Zmluva č.17 - HYDROARCH, s.r.o. Prešov
pdf Dodatok č.5 k Dohode o dodávke stravy pre starých občanov
pdf Zmluva o vývoze ostatného odpadu CSS AMETYST
pdf Dodatok č.1/2012 k Zmluve č. 1941/2011
pdf Zmluva č.98/2012/OO o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR
pdf Zmluva č 2012/01/01
pdf Zmluva č. 2012/01/02
pdf Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve EXOTA
pdf Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve EXOTA
pdf Dodatok č.5 k zmluve o poskytnutí NFP
pdf Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí NFP zverejnený dňa 18.9.2012 .
pdf Zmluva č.2012/08/01102012 zverejnená dňa 24.9.2012
pdf Darovacia zmluva zverejnená 4.10.2012
pdf Darovacia zmluva zverejnená 24.10.2012
pdf Zmluva č. 639/2012/ODDRC o poskytnutí dotácií,zverejnená 24.10.2012
pdf Zmluva o prenájme plochy pre umiestnenie reklamy, zverejnená 25.10.2012
pdf Zmluva o dielo č. D232/2012, zverejnená 6.11.2012
pdf Zmluva o dielo č. 07-2012 zverejnená 22.12.2012
pdf Zmluva o vývoze ostatného odpadu, zverejnená 27.2.2013
pdf Zmluva o vývoze komunálneho odpadu, zverejnená 1.3.2013
pdf Dodatok č.7 k zmluve o podkytnutí nenávratného finančného príspevku
pdf Zmluva SLOVGRAM Bratislava zverejnená 10.5.2013
pdf Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov pre Súkromné CVČ Humenné
pdf Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov pre Grécko katolícke arcibiskupstvo Prešov
pdf Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov pre mesto Vranov n/T
pdf Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu, č. orient 4, zverejnená 17.6.2013
pdf Dodatok č.1 k zmluve o dodávke plynu, č. orient 171 zverejnená 17.6.2013
pdf Zmluva č. 01/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tovarné zverejnená 21.júna 2013
pdf Dodatok č.1 k najomnej zmluve č. 2012/01/01 podpísanej dňa 31.05.2012
pdf Zmluva o nájme nebytových priestorov zverejnená 29.6.2013
pdf Zmluva o prenajme ostatnej plochy zverejnená 29.6.2013
pdf Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva, zverejnená 2.7.2013
pdf Zmluva o poskytnutí grantu č. SLSPf13_40 zverejnená 5.7.2013
pdf Zmluva č. 02/2013 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Tovarné zverejnená 10.7.2013
pdf Zmluva o poskytovaní služieb zverejnená 12.7.2013
pdf Zmluva o dielo č. 01/2013/ŠJ, zverejnená 19.7.2013
pdf Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Tovarné v roku 2013