• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Výsledky komunálnych volieb

2010

Starosta

1.Košudová Jana                                  -   30
2. Mižáková Kvetoslava, PaedDr.   -   324
3. Repková Ľudmila                            -   212

Poslanci

1. Babinčák Peter                                 -   221
2. Baková Katarína                                 -     50
3. Bartoš Ján                                           -   117
4. Belani Jozef,                                       -   172
5. Bozdošová Jaroslava                       -   169
6. Cichý Jozef, Ing                                  -   255
7. Čerňová Anna                                      -     65
8. Duda Slavomír                                     -   108
9. Ďorda Jozef                                           -     75
10. Hirková Andrea, Mgr.                         -     53
11. Hricik Ľuboš, Ing.                              -   234 
12. Hromjaková Gabriela                       -   198
13. Chvastaš Ján                                      -     73
14. Jakubová Iveta                                    -   102
15. Kandalíková Anna                              -     70
16. Koprivňák Slavomír                          -   173
17. Kožej Ján                                             -   100
18. Lenič Rudolf                                        -   109
19. Lukáč Miroslav                                    -   143 
20. Macko Milan                                       -   162
21. Mikita Ján                                            -   187
22. Novotňáková Helena                          -   106
23. Sabol Jozef                                           -   162
24. Šnelcer Michal, Bc.                              -   133
25. Vargová Andrea, Mgr.                          -   157

Obec Počet osôb
zapísaných v zoznamoch
 voličov
Počet voličov,
ktorým boli vydané obálky
Účasť voličov v % Počet odovzdaných obálok Počet platných hlasovacích
lístkov odovzdaných
pre voľby

do obecného
zastupiteľstva
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
starostu obce
Podiel platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného
zastupiteľstva
Podiel platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby
starostu obce
Tovarné 854 582 68,14 582 568 566 97,59 97,25

(0 b)

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Počasie:

Správy SME:

Anketa:

Návštevnosť: