• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Samospráva

Adresa:

Obecný úrad

Tovarné 4

094 01 Tovarné

Telefón: 0917 817 823
                057 449 52 31 

Fax: 057 / 449 52 31
E-mail: ocu.tovarne@mail.t-com.sk

Starosta: PaedDr. Kvetoslava Mižáková

Zástupca Ľubomír Baník

                                                                                                                                                                                                                                                                              

Poslanci OZ:

Jozef Fedorko

Ľubomír Baník

Slavomír Duda

Gabriela Hromjáková, Bc.

Mirko Kašubjak

Jozef Kožej, Mgr.

Miroslav Lukáč, Ing.

                                                                                                                                                                                                                                                            

Kontrolór: Ing.,Mgr. Mária Helmeczyová 

                                                                                                                                                                                                                                                          

Komisie OZ na r. 2019 - 2022

                                                                                                                                                                                                                                                          

1. Komisia výstavby a územného plánovania 

Predseda: Mirko Kašubjak

Členovia:   Ľubomír Baník

                   Slavomír Duda

                   František Džuňa

                   Jozef Fedorko

                   Martin Hric         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2. Komisia ochrany verejného poriadku,  ochrany životného prostredia a protipožiarnej ochrany 

Predseda: Mgr. Jozef Kožej

Členovia: Slavomír Duda

                 Katarína Baková

                 Jozef Ivan

                 Ondrej Duhoň

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Komisia na ochranu verejného  záujmu pri výkone verejných funkcií 

Predseda: Ing. Miroslav Lukáč

Členovia: Bc. Gabriela Hromjáková

                 Mirko Kašubjak

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Počasie:

Správy SME:

Anketa:

Návštevnosť:

MAS Pod hradom Čičva