• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Samospráva

Adresa:

Obecný úrad

Tovarné 4

094 01 Tovarné

Telefón: 0917 817 823
                057 449 52 31 

Fax: 057 / 449 52 31
E-mail: ocu.tovarne@mail.t-com.sk

Starosta: PaedDr. Kvetoslava Mižáková

ZástupcaPeter Babinčák

                                                                                                                                                                                                                                                                              

Poslanci OZ:

Peter Babinčák

Ľubomír Baník

Slavomír Duda

Gabriela Hromjáková, Bc.

Miroslav Lukáč, Ing.

Mirko Kašubjak

Jozef Kožej, Mgr.

                                                                                                                                                                                                                                                            

Kontrolór: Ing.,Mgr. Mária Helmeczyová 

                                                                                                                                                                                                                                                          

Komisie OZ na r. 2015 - 2018

                                                                                                                                                                                                                                                          

1. Komisia územného plánovania a stavebná komisia

Predseda: Peter Babinčák

Členovia: Ľubomír Baník, Martin Hric, Ing. Pavol Gurbaľ, František Džuňa

                                                                                                                                                                                                                                                           

2. Komisia pre kultúru, šport, školstvo asociálno – zdravotnú oblasť

Predseda: František Džuňa

Členovia: Peter Babinčák, Ľubomír Baník, Jozef Belani, Jaroslava Bozdošová, Mgr. Ján Fuňa, Bc. Gabriela Hromjáková, Ing. Miroslav Lukáč

                                                                                                                                                                                                                                                           

3. Komisia pre financie, správu a hospodárenie s majetkom obce

Predseda: Ing. Miroslav Lukáč

Členovia: František Džuňa, Mgr. Ján Fuňa, Mgr. Dominika Magurová

                                                                                                                                                                                                                                                          

4. Inventarizačná a likvidačná komisia

Predseda: Bc. Gabriela Hromjáková

Členovia: Jozef Belani, Jozef Ivan

                                                                                                                                                                                                                                                            

5. Komisia verejného poriadku, protipožiarnej ochrany a ochrany životného prostredia

Predseda: 

Členovia: Milan Macko, Katarína Baková, Jozef Kožej, Anna Ďordová, Jozef Ivan

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Počasie:

Správy SME:

Anketa:

Návštevnosť: