• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Rok na dedine

SILVESTER 2016

Posledný deň v roku 2016 sa na obecnom úrade v popoludňajších hodinách varil pre obyvateľov obce tradičný  silvestrovský guláš, ktorý si občania spolu s vareným vínkom vychutnali pri novoročnom ohňostroji.

Poďakovanie za pomoc a prípravu patrí pracovníčkam obecného úradu, p. Slavomírovi Dudovi, Mgr. Ľuboslavovi Mižákovi, Ing. Michalovi Šnelcerovi a Mgr. Jozefovi Kožejovi.

SNEHOVÁ KALAMITA 2017

Január 2017 bol najchladnejší mesiac za posledných 10 rokov. Od 5.1.2017 do 12.1.2017 sme si užili extrémne mrazy a z 13.1. na 14.1.2017 nám napadlo 40 cm snehu. 

Zaujímavosťou je, že takáto snehová kalamita bola u nás naposledy pred 30 rokmi. Od skorých ranných hodín sa odhŕňal sneh nie len z miestných komuníkacií, chodníkov, rodinných domov, ale aj pri kostole. Brigády sa zúčastnilo 17 chlapov.

Veľké poďakovanie patrí p. Mariánovi Čurhovi, ktorý z vlastnej iniciatívy pomáhal pracovníkom obecného úradu so svojím traktorom odhŕňať bohatú snehovú nádielku.

                  

                  

Extrémne chladné januárové počasie sa odzrkadlilo na zdraví žiakov našej základnej školy. V čase od 1.2. do 7.2.2017, z dôvodu nárastu respiračných ochorení, sa brány školy zatvorili a boli vyhlásené chrípkové prázdniny.

6. VALENTÍNSKY PLES

Dňa 11.2.2017 sa konal 6. Valentínsky ples v priestoroch veľkej sály kultúrneho domu v Tovarnom. 120 hostí a domácich sa zabávalo pri hudobnom doprovode skupiny Signál.

ROK 2018

Máj 2018

Dňa 5.5.2018 sa v obci Tovarné stretli družstvá hasičských zborov z okolia Zemplína a to z Trebišova, Vranova nad Topľou, z Humenného a z Michaloviec aby zabojovali o Zemplínsky pohár jeho  27. ročníka konaného na futbalovom ihrisku v obci Tovarné. Zraz družstiev bol pred obecným úradom a pokračoval slávnostným pochodom na ihrisko.

  

   


JÚN 2018

Obec Tovarné v zastúpení starostkou obce a poslancami OZ pripravili  2.6.2018 o 14.00 hod pri futbalovom ihrisku rôzne zábavné športové disciplíny, súťaže a  maľovanie na tvár  pre deti z našej obce pri príležitosti osláv MDD. Pripravené bolo občerstvenie, program, cukrová vata a veľa sladkých prekvapení.

AUGUST 2018

26.8.2018 o 13. 00 hod sa uskutočnilo kultúrne podujatie pri príležitosti osláv Dňa Tovarňanov 2018 a posvätenia Tovarnianskeho strážneho anjela, ktorý sa nachádza v oddychovej zóne pri OcÚ – jeho autorom je Samuel Suchý. Kvôli zlému počasiu sa udalosť konala v kultúrnom dome. Hoci nám počasie neprialo pre občanov sme mali pripravený pestrý kultúrny program v podobe spevu Romany Mižákovej, vystúpenie folkovo-folklórnej satirickej skupiny Drišľak, Speváckej skupiny Tovarňanka, Mužskej  speváckej skupiny Hrušovské chlopi a Tanečné trio Bardfa z Bardejova, ktorí boli aj finalistami súťaže Zem spieva.

    

  

OKTÓBER  2018          

5.10 2018  o 19.00 hod. zorganizovali členovia DHZ v kultúrnom dome Hasičský čurbes do tanca im hrala hudobná skupina Anthea pre hostí bola pripravená bohatá tombola a občerstvenie.

6.10.2018 sa uskutočnil výstup na 101 hradov a zámkov. Deti materskej školy s rodičmi, učiteľkami MŠ a ďalšími občanmi obce zvládli výstup na hrad Čičva, kde spoločne opekali klobásu a pre deti boli prichystané sladkosti. Okrem toho sa niečo naučili aj z výkladu občianskeho aktivistu PROFUTURO p. Ľubomíra Hutka.

Október je mesiac úcty k starším, preto aj tento rok sme si našich seniorov uctili pohostením a kultúrnym programom, ktoré sa konalo 21.10. 2018  o 14.30 hod. vo veľkej sále kultúrneho domu. Potešila nás veľká účasť, pretože prišlo približne 130 seniorov. Ako každoročne sa odovzdávali poháre pre jubilantov okrúhleho veku a kultúrny program zabezpečili deti ZŠ s MŠ Tovarné a spevácka skupina Jadranka.

      

V tomto mesiaci sa osadili v obci 3 merače rýchlosti a to pri súp. č. 73 v smere z Vranova nad Topľou do Humenného, pri bytovke súp. č. 118 v smere z Humenného na Vranov nad Topľou a pri súp. č. 20 v smere zo Štefanoviec do Tovarného.

  

 

DECEMBER 2018

Dňa 2. 12.2018 o 13.00 hod. prechádzal našou obcou Mikuláš spolu s anjelom a čertom, ktorí rozdali 90 balíkov plných sladkostí.  Naša obyvateľka obce – redaktorka TV Markíza Veronika Bozdošová vytvorila reportáž, ako Mikuláš prechádza na voze po obci, ktorá bola odvysielaná 5.12.2018 v Televíznych novinách.


ROK 2019

JANUÁR 2019 

4. januára 2019 sa uskutočnil Vianočný koncert Ťaskovcov a ľudovej hudby Verbunk v rímsko-katolíckom kostole sv. Jozefa. Koncert trval približne hodinu za prítomnosti pána farára Mgr. Ľ. Lipku, občanov obce Tovarné a hostí. Po koncerte pani starostka PaedDr. Kvetoslava Mižáková poďakovala účinkujúcim a všetkým prítomným a pozvala tak všetkých na pohostenie ( punč, rôzne domáce koláče, káva). Pani starostka poďakovala aj za pomoc pri pečení ďalších koláčikov p. Matiovej a Šnelcerovej.

FEBRUÁR 2019

Počas jarných prázdnin prebehla rekonštrukcia podlahy spálne materskej školy, maľovanie, výmena svetiel, zakúpenie novej katedry. Zároveň v školskej jedálni bola výmena 18 svietidiel v kuchyni a školskej jedálne.

          

MAREC 2019

2. marca 2019 o 19.00 hod.  obec Tovarné v zastúpení starostkou obce a poslancami OZ pripravili pre občanov symbolické pochovávanie basy a rozlúčku s fašiangovým obdobím, na ktorých sa podávali zabíjačkové švédske stoly a punč.

V mesiaci marec prebehla rekonštrukcia elektrických rozvodov na požiarnej zbrojnici. Nakoľko sme zrekonštruovali v obci požiarnu zbrojnicu a finančné prostriedky na výmenu elektrických rozvodov nezvýšili, pristúpili sme k rekonštrukcii v tomto roku, vymenili sa aj svietidlá – použili sa svietidlá zo školskej jedálne a vymenila sa aj celá rozvodová skriňa – nové ističe. V mesiaci apríl sa namontoval nový bleskozvod.

   

APRÍL 2019

Začalo sa s rekonštrukciou toaliet na prízemí kultúrneho domu. Urobili sa nové rozvody elektriny, vody, odpad, zároveň sa dispozične menili  priestory – bývalé pánske toalety budú slúžiť pre dámy a dámske pre pánov.  Nakoľko občania stále viac využívajú priestory malej a veľkej sály kultúrneho domu na rôzne kultúrno spoločenské akcie, táto rekonštrukcia bola nevyhnutná.

   

30.4.2019 – stavanie mája v Tovarnom

 

JÚN 2019

Detičky našej obce slávili svoj sviatok Deň detí dňa 15. júna 2019 so začiatkom o 14.00 hod. Pre deti boli pripravené súťaže – pri každej disciplíne deti získali sladkú odmenu, maľovanie na tvár, skákací hrad, jazda koníkom a občerstvenie.

  

Mesiac jún sme zavŕšili  súťaživo, pretože obec zorganizovala 3. ročník Jánskeho  turnaja v mini futbale – In memoriam Jána Mikity v areáli multifunkčného ihriska o 13.00 hod. Zraz účastníkov bol o 12.30 pred budovou obecného úradu odkiaľ sa šlo na miestny cintorín ctiť si pamiatku zosnulého Jána Mikitu. Futbal sa hral na malé bránky a družstvá boli 5-8 členné. O občerstvenie a zábavu bolo postarané.

   

JÚL 2019

V júli sa pokračovalo vo výmene oplotenia zdravotného strediska v hodnote 3 506,68 €, keďže sa areál zdravotného strediska využíva aj počas Tovarnianskych trhov, bolo z estetického ale aj z bezpečnostného hľadiska nevyhnutná jeho výmena. 

  

AUGUST 2019

25.8.2019 bol pre obyvateľov našej obce výnimočný, pretože sme oslavovali Deň Tovarňanov v priestoroch prírodného amfiteátra pri futbalovom ihrisku so začiatkom o 14.30.  Program otvorili mažoretky a naša Spevácka skupina Tovarňanka. Ďalšími hosťami bol Poddukelský umelecký ľudový súbor – PUĽS a Štramáci z Jasenova. Program bol zahájený slávnostným odovzdaním a posvätením bytového domu, ktorého sa zúčastnili duchovní otcovia, Ing. Štefan Hreha – predseda SMER-SD okr. Vranov nad Topľou, poslanci VUC: PhDr. Jozef Baran – riaditeľ  UPSVaR, PhDr. Jaroslav Makatúra – starosta obce Malá Domaša, predseda PD Ondava Stropkov – Ján Kušnír, PhDr. Jozef Sabol – riaditeľ CSS Ametyst, starostky : V. Račková (Žalobín), V. Pavlišková (Benkovce), J. Sarvaš (Majerovce), M. Kerčák (Tov.Polianka), M. Mika (Ondavské Matiašovce)

 

 

SEPTEMBER 2019

Začiatkom septembra sa do 14 bytového nájomného domu nasťahovali prví nájomníci, pribudli aj noví občania obce, ktorí požiadali o trvalý pobyt.

 

V kuchyni kultúrneho domu boli zrekonštruované stropy v sume 1 270,87 €  a  zakúpené 4 nerezové stoly v hodnote 1 618,80 €.

    

OKTÓBER 2019

Obec Tovarné v zastúpení starostkou obce a poslancami OZ zorganizovali posedenie pre seniorov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, ktoré sa uskutočnilo 20. októbra 2019 o 14.30 v priestoroch veľkej sály kultúrneho domu. Posedenia sa zúčastnilo približne 130 obyvateľov. Pre hostí bol pripravený program žiakmi ZŠ s MŠ Tovarné, vystúpenie mažoretiek, SS Ondavčanka. Aj tento rok sa odovzdávali pamätné listiny a poháre k jubilejným výročiam občanov.

   

V roku 2019 sme riešili prvú etapu výstavby miestnej komunikácie v časti obce Osič, ktorej predchádzalo vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a 1. etapy projektovej dokumentácie  pre stavebné povolenie vo výške 1 426,14 €.  Samotnú výstavbu 1. etapy sa nám podarilo zrealizovať v mesiaci október z vlastných zdrojov v sume 33 481 €. Zároveň  sa zakúpilo 24 ks nerezových roštov na prekrytie žľabov v sume 1 440 €.

    

V tomto roku  sme z vlastného rozpočtu v hodnote 6 998 € vybudovali nové workoutové ihrisko pre potreby našej mládeže, ktoré mohli od októbra naplno využívať.

  

NOVEMBER 2019

22. novembra 2019 naša najstaršia obyvateľka obce – Anna Topoľančinová , žijúca v Centre sociálnych služieb Ametyst oslávila životné jubileum 100 rokov. V tento deň sa konala svätá omša  so začiatkom o 9.15 ako poďakovanie za dosiahnuté jubileum. Obec Tovarné v zastúpení pani starostkou PaedDr. Kvetoslavou Mižákovou darovala jubilantke krásnu tortu v tvare trojciferného čísla 100.

   

DECEMBER 2019

Dňa 07.12.2019 (sobota) o 10.00 prechádzal našou obcou Mikuláš, ktorý obdarovával naše detičky. Ako každý rok, ani tento nebol výnimkou, pretože Mikuláš prechádzal obcou na voze, ktorý ťahal koník. Na ňom bolo 91 balíkov určené pre deti od narodenia do 10 rokov. Detičky ho potešili básničkou alebo pesničkou a on ich odmenil balíčkom plným dobrôt.

 

Dňa 06.12.2019(piatok) vykonali pracovníci Lesov SR výrub dvoch stromov a to pri súpisnom čísle 119 a na pozemku nad futbalovým ihriskom.  Stromy sa museli vyrúbať  kvôli havarijnému stavu, pretože  mohli kedykoľvek ohroziť chodcov a ostatných účastníkov cestnej premávky.

  

ROK 2020

 Január 2020

31.12.2019 – 1.1.2020 sa uskutočnil Novoročný ohňostroj. Občanom sa podávalo varené víno a čaj v sprievode rezkej hudby. Ohňostroj pripravil a odpaľoval ako vždy Ing. Michal Šnelcer a 1.1.2020 o 13.30 hod. si mohli občania našej obce vypočuť v miestnom rozhlase  Novoročný príhovor starostky obce.

5.1. 2020 sa uskutočnil  v rímsko-katolíckom kostole sv. Jozefa Vianočný koncert - ľudová hudba Stropkovjani pod názvom Čaro Vianoc, vytvorila sa krásna rodinná atmosféra, spievali aj deti a na záver si všetci spolu zaspievali pieseň piesní – Tichá noc.

  

10.1.2020 Výbor základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska pozval svojich členov ako aj sympatizantov z radov seniorov v obci na Novoročné stretnutie, ktoré sa konalo o 16.00 hod. v malej sále kultúrneho domu.

18.1.2020 sa občania obce zišli, aby si spoločne pripomenuli výročie oslobodenia našej obce Sovietskou armádou, pretože práve v tento deň uplynulo 75 rokov od jej oslobodenia.

  

25.1. 2020 sa v našej obci konali Zabíjačkové hody, ktoré sa začali o 19.00 hod. Do tanca nám hrala Ľudová hudba Urbana Valička a na naše hody sa prišlo zabaviť 130 ľudí. Hostia si mohli pochutnať na zabíjačkových špecialitách ako sú jaternice, huspenina, domáca údená klobása, tlačenka, no taktiež na švedskom stole mohli nájsť zemiakový šalát, rezne a fašírky, plnené mäso, paprikáš, holubky, knedlík s kapustou, šišky a koláčiky. Kto mal šťastie, domov si mohol odniesť aj hodnotné ceny z tomboly ako je televízor, mikrovlna rúra, kulmofén, hriankovač, ponorný mixér, rýchlovarná kanvica, gril, stolíky a mnoho ďalších drobností. Našimi sponzormi boli : DMJ Market, Dom farieb,Stavmat,  A. Sivecká, A. Šintajová, J. Fedurco, J. Bozdošová, P. Babinčák, Ing. M. Šnelcer, S. Koprivňák, J. Koprivňák, S. Magurová.

  

NATUR-PACK

Fotogaléria:

mID Slovensko

Novinky:

Kalendár:

Anketa:

Návštevnosť:

MAS Pod hradom Čičva

Rozšírenie kapacity MŠ

SODB 2021