• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Objednávky

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
MA / 20190003 Objednávka dopravných značiek Plutko s.r.o.
0.00 €
MA / 20190002 Objednávka gastro zariadení ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.
4164.00 €
MA / 20190001 Objednávka kameniva frakcie 4-8 mm VSK MINERAL s.r.o.
0.00 €
MA / 20190001 Objednávka kameniva frakcie 4-8 mm VSK MINERAL s.r.o.
0.00 €
MA / 20190001 Objednávka kameniva frakcie 4-8 mm VSK MINERAL s.r.o.
0.00 €
SL / 20180006 Vypracovanie architektonickej štúdie v rámci projektu "Rozšírenie kapacity MŠ v obci Tovarné" TERA green, s.r.o.
1200.00 €
SL / 20180005 Realizácia verejného obstarávania v rámci projektu:"Rozšírenie kapacity MŠ v obci Tovarné" na výber projektanta Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
300.00 €
SL / 20180004 Realizácia verejného obstarávania v rámci projektu:"Rozšírenie kapacity MŠ v obci Tovarné Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o.
2100.00 €
31072018 Vypracovanie projektovej dokumentácie MK 234/33 Ing. Dana Betáková
2970.00 €
SL/20180003 Pretlakové vozidlo na vyčistenie vpustu pri súpisnom čísle 119 Správa a údržba ciest PSK, oblasť Vranov nad Topľou
0.00 €
MA/20180002 Objednávka obrubníkov - 2.časť STAVMAT STAVEBNINY, s .r. o.
496.50 €
MA/20180001 Objednávka obrubníkov STAVMAT STAVEBNINY, s .r. o.
734.52 €
SL/20180002 Vypracovanie znaleckého posudku Ing. Ján Fučila
200.00 €
SL/20180001 Vypracovanie znaleckého posudku Ing. Elena Kopsová
200.00 €
SL/20170006 Vypracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia domu smútku v obci Tovarné" Inžinierska agentúra s.r.o.
4800.00 €
SL/20170005 Pokládka asfaltového koberca na chodníku v oddychovej zóne obce Tovarné Janeko, s. .r. o.
1135.44 €
MA/20170006 Oplotenie detského ihriska pri budove MŠ a ŠJ v obci Tovarné GEMER KOVO s.r.o.
1698.00 €
SL / 20170004 Vypracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Tovarné" Inžinierska agentúra s.r.o.
2400.00 €
MA/20170005 priekopové žľaby, pozinkované rošty STAVMAT STAVEBNINY, s .r. o.
4134.48 €
MA/20170004 štrk na betónovanie 0-16 Profil Invest Slovakia, s.r.o.
98.16 €
SL/20170003 Práce pretlakovým strojom pri ceste II/558 po povodni dňa 23.6.2017 Správa a údržba ciest PSK, oblasť Vranov nad Topľou
0.00 €
SL/20170002 Práce strojom po povodni dňa 23.6.2017, čistenie rigolov, čistenie od nánosov bahna, vývoz nánosov nákl. vozidlom, úprava časti svahu pri MK Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov
0.00 €
MA/20170003 Zvony do domu smútku Ing. Pavol Kapráľ - KAPA A
710.40 €
20170002 Dopravná značka "daj prednosť v jazde" Plutko s. r. o.
152.52 €
20170001 Poradenská činnosť VO Zuzana Koonkoľová - LUNAS
250.00 €
MA/20170001 Kopírovací sroj IKARO, s. r. o.
864.00 €
SL/20160009 Prepravné služby AGRETRANS s. r. o.
0.00 €
SL/20160008 Zemné práce so strojom JCB Podielnícke družstvo Ondava Stropkov
0.00 €
SL/20160007 Zabezpečenie verejného obstarávania zákazky cez EKS - nákup zemného plynu ALI TENDER s. r. o.
200.00 €
SL/20160006 Dodávka zemného plynu MAGNA ENERGIA, a. s.
0.00 €
SL/20160005 Hasičské uniformy HannaH, s. r. o.
572.52 €
SL/20160004 Školenie . základná príprava DHZ obce Tovarné Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Odborná škola
300.00 €
SL/20160003 Prečistenie odtokového rigolu popri miestnej komunikácií, čistenie nánosov bahna a následný vývoz nákladným vozidlom, úprava časti svahu pri MK Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov
0.00 €
28062016 Digitálna ortofotomapa, adresný systém GEODETICCA, s. r. o.
305.25 €
SL/20160002 Stavebný dozor pri realizácii stavby "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Tovarné" Ing. Jaroslav Drotarovský
790.00 €
SL/20160001 Vypracovanie projektovej dokumentácie "Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Tovarné" Ing. Dana Betáková
2900.00 €
MA/20150005 ušitie 10 ks blúzok a 10 ks lajbikov NADZAM COMPANY s. r. o.
1000.00 €
SL/20150013 Oprava 2 ks komínových telies Michal Husák - kominárstvo
516.00 €
MA/20150004 Materiál do domu smútku STAVMAT STAVEBNINY, s .r. o.
0.00 €
Sl/20150012 Prečistenie kanalizácie pretlakovým vozom Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
SL/20150011 Odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov na budovách vo vlastníctve obce Tovarné Ján Šoltés
0.00 €
SL/20150010 Čistenie rigolu + vývoz v rámci obce, osadenie betónových skruží ZVP SPOL s. r. o.
600.00 €
MA/20150003 zeolitový kameň VSK PRO - ZEO s. r. o.
0.00 €
SRPO/20150001 Spracovanie programu rozvoja obcí Karpatský rozvojový inštitút, o. z.
1500.00 €
SL/20150009 Vystúpenie FS Obec Dlhé Klčovo
250.00 €
SL/20150008 Znalecký posudok Eva Čech-Špireková
0.00 €
SL/20150007 Verejné obstarávanie Zuzana Koonkoľová - LUNAS
300.00 €
SL/20150006 Objednávka yemných prác Vodostav Vranov, s. r. o.
40.00 €
SL/20150005 Dovoz asfaltovej drti a planírovanie pozemku pri ZŠ s MŠ Tovarné Ján Mražík
570.00 €
SL/20150004 Dovoz asfaltovej drti a planírovanie pozemku pri DS Ján Mražík
615.00 €
1004783 Medaily MDD Obec Tovarné
75.00 €
SL/20150003 Úprava terénu parkovisko pri DS Ján Mražík
930.00 €
MA/20150002 Dodanie súlepu máp Lea Hnatevičová
299.96 €
SL/20150002 Výroba závesu a jeho montáž na rúru o prieme 200 mm MaR SYSTÉMY - Slavomír Šnajder
40.00 €
MA/20150001 Dopravné značky B1, E1 Plutko s. r. o.
104.76 €
MA/20150001 Dopravné značky B1, E1 Plutko s. r. o.
104.76 €
SL/20150001 zemné práce Ján Mražík
30.00 €
SL / 20140002 Porealizačné zameranie stavby -FI šatne Ján Mažerik
0.00 €
SL/20140001 Vypracovanie NMS Ramont Building, s. r. o.
250.00 €