• AKTUALITY
  • OBEC
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • KONTAKT

Kontakt:

Napíšte nám:

Inzercia

Vážení občania Tovarného, tu môžete dávať svoje inzeráty.

Presné znenie inzerátu posielajte na e-mailovu adresu: 

admin@tovarne.sk

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inzerát 14.3.2017 - PREDAJ RODINNÉHO DOMU

Nehnuteľnosť   (list vlastníctva č. 277 k.ú.Tovarné)

Dom               rodinný dom súpisné číslo 89 na parcele číslo 366

Pozemok       parcela č. 366  Zastavané plochy a nádvoria (515 m2)

                                     parcela č. 367  Záhrady (865 m2)

Charakteristika domu

Samostatne stojaci jednopodlažný čiastočne podpivničený rodinný dom v centre obce postavený v r. 1952, čiastočne rekonštruovaný v r. 1998 a 2008, zastavaná plocha 110,3 m2.

Úplná drenáž základov domu, verejná vodovodná prípojka, vnútorný rozvod teplej a studenej vody, verejná splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia zaústená do trativodu, elektrická prípojka a rozvádzač 380/220 V, plynová prípojka vyústená vnútri pozemku.

Dispozičné riešenie

1. podz. p.: pivnica (22,1 m2).

1. nadz. p.: zádverie (3,7 m2), chodba (8,6 m2), kuchyňa (14,1 m2), komora (10,7 m2), kúpeľňa s WC (7,2 m2), sklad (2,4 m2), obývačka (22,1 m2), spálňa (16,3 m2).

Znalecké hodnotenie (júl 2016)

Dobrá nehnuteľnosť s troj- až päťnásobnou rezervou plochy pre ďalšiu výstavbu

Cena: Pozemky: Zastavané plochy a nádvoria (515 m2), Záhrada (865 m2)         15 300 €

           Stavby:     Rodinný dom, oplotenie, prípojky, šachty, schody, chodníky      33 100 €

Celková znalecká cena:                                                                        48 400 €

Predajná cena:  Podľa dohody

Podrobnejšie informácie: tel. 0905 281037

 

 

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Počasie:

Správy SME:

Anketa:

Návštevnosť: